Påståendet som ofta förekommer i debatten om att el från kärnkraft är dyr, och betydligt dyrare än den som produceras från vind och sol, kunde inte vara mer felaktigt. Det hävdar Peter Rudling med ett förflutet på toppositioner på bland annat Vattenfall och ABB.

Det är i ett inlägg på sajten Klimatupplysningen som Rudling presenterar sina fakta, som i sin tur baseras på två olika avhandlingar från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som belyser kostnaderna för el från kärnkraft, solpaneler samt vindkraftverk. 

Rudling understryker att det är viktigt då man jämför kostnaderna från olika energikällor även inkluderar kostnaden för bland annat nätanslutningen, vilket aldrig görs i fallen med sol och vind.

Medan elnäten från befintliga kärnkraftverk och vattenkraftverk sedan länge är betalda är kostnaderna för att dra el till parker av solpaneler och vindkraftverk omfattande.

200 procent dyrare

Av Rudlings genomgång av fakta framgår att el från vind och sol är mellan 100 och 200 procent dyrare än el från kärnkraft vilket leder till betydligt högre elpriser för kunderna.

Denna situation påpekar Rudling har skapats via politiska beslut om att lägga ned sex av Sveriges väl fungerande kärnkraftverk, bland annat genom den speciella och sedermera borttagna skatten på kärnkraft som gjorde denna olönsam.

Trenden i Sverige att fortsätta ersätta kärnkraft med vind och solel leder till ytterligare högre elpriser vilket kommer att bli förödande för den svenska välfärden då elintensiva företag ej kommer att etablera sig i Sverige. Ökade elpriser kommer också drabba framför allt de samhällsgrupper med låga inkomster och ”fattiga” pensionärer – är det ett sådant samhälle vi vill ha?