Forskare har undersökt 900 coronasjuka där vissa patienter fick zinksulfat och en zink-jonofor och vissa bara en zink-jonofor. Slutsatsen blev att zink minskar dödligheten något.

I en forskningsrapport framgår att forskare i New York har testat utfallet av vård för sjuka i covid-19 där de jämfört en grupp på drygt 500 patienter som bara fått hydroxyklorokin och azithromycin med en annan grupp om drygt 400 personer som fått båda de två tidigare nämnda läkemedlen samt zink-sulfat.

Azithromycin är en form av antibiotika som bidrar till att förhindra/behandla bakteriell lunginflammation som ibland drabbar patienter som redan har sina lungor angripna av viruset covid-19. Hydroxyklorokin används vanligen mot malaria.

Forskarna skriver att deras resultat tyder på att zink bidrar till minskad dödlighet åtminstone när man ger det såpass tidigt i sjukdomsförloppet att patienten inte är föremål för intensivvård.

Forskarna hänvisar till en tidigare studie på cellkulturer där man fann att zink bidrog till att virusmängden begränsades. I den studien hade man tittat på det coronavirus som orsakar SARS.

Forskarna påpekar att alla deltagare i den aktuella studien fick hydroxyklorokin som är en känd zink-jonofor. Zink-jonoforer bidrar till att underlätta för kroppens celler att ta upp zink. Därför vet forskarna inte utifrån sin studie i vilken mån zinksulfat hjälper utan att man samtidigt behandlas med en zink-jonofor.

De centrala resultaten återfinns i tabell 3 i forskningsrapporten.


Utdrag från tabell 3 i forskningsrapporten.