En ny forskningsrapport har undersökt när utrikesfödda blir självförsörjande. I rapporten konstateras att andelen som 2016 kunde försörja sig i gruppen från Afrika var endast 38 procent och för Mellanöstern 36 procent. Författarna beskriver det som ”dramatiska” siffror.

Det är Johan Eklund och Johan P. Larsson som i rapporten ”När blir utrikesfödda självförsörjande?” vill ”skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till ekonomiskt utanförskap”.

De skriver i rapporten:

En majoritet av utrikes födda i arbetsför ålder har under perioden 1990 till 2016 inte uppnått självförsörjning.

År 2016 var drygt 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder inte självförsörjande. Högt räknat var 38 respektive 36 procent av individer med härkomst i Afrika respektive Mellanöstern självförsörjande 2016. Motsvarande uppskattningar för inrikes födda och individer från våra nordiska grannländer låg på 73 procent.

Sysselsättningsgrad inte rättvisande

De konstaterar att sysselsättningsgraden är betydligt högre, men att den inte ger en rättvisande bild, vilket måttet också kritiserats för upprepade gånger på senare år. Detta eftersom det räcker för en person att ha varit sysselsatt i en enda timme under november månad för att räknas som ”varandes i arbete under detta år och därmed integrerad”, som författarna skriver i en debattartikel.

LÄS ÄVEN: Fd norska invandringsministern: ”Situationen i Sverige är helt utom kontroll”

Istället menar de att självförsörjningsgraden är ett bättre mått. Den uppnås vid fyra prisbasbelopp vilket år 2019 motsvarade en årlig bruttoinkomst på 186 000 kronor eller cirka 12 600 kronor netto per månad.

Med detta mått visar det sig att invandrade från Afrika endast har en självförsörjningsgrad på 38 procent. För de från Mellanöstern ligger motsvarande siffra på endast 38 procent.

”Utanförskapet har undervärderats”

Sysselsättningsgraden för afrikaner låg 2016 på 68 procent och för personer från Mellanöstern på 56 procent. Den stora skillnaden jämfört med självförsörjningsgraden pekar på att utanförskapet i dessa grupper systematiskt har undervärderats, menar forskarna.

För hälften av alla utrikes födda tog det i genomsnitt fyra till fem år för att uppnå sysselsättning under hela den undersökta perioden (1990–2016). Samtidigt tog det i genomsnitt 12–13 år för hälften av alla utrikes födda att uppnå självförsörjning.

Invandrare från nordiska länder har högst sysselsättnings- och självförsörjningsgrad. Immigranter från Mellanöstern och Afrika har den lägsta sysselsättnings- och självförsörjningsgraden.

LÄS ÄVEN: Dags att kalla massinvandringen för vad det verkligen är: invasion