Enligt en ny studie spelar män en avgörande roll för beslutet när en kvinna väljer att göra abort. En av slutsatserna som dras av studien är att det långt i från bara är en kvinnofråga.

I undersökningen, som Världen idag uppmärksammar, ingår 1 000 amerikanska män vars hustru eller partner har gjort abort. Nästan tre av fyra män, eller 74 procent, uppgav att deras partner talat med dem om att göra abort innan de genomförde den.

42 procent av männen svarade att de antingen ”starkt uppmanade” eller ”föreslog” att partnern skulle göra abort när de fick vetskap om graviditeten. 31 procent svarade att de inte gav sin partner något råd över huvud taget.

Bland de män som inte talade med sin partner om abort uppgav 63 procent att de ansåg att det var kvinnans eget val, och 61 procent att de var redo att stödja kvinnan oavsett beslut. Knappt 20 procent av männen svarade att de ”inte kände att de hade något att säga till om”.

38 procent av männen vars partner gjort abort ansåg sig vara den person som påverkat kvinnans beslut allra mest.

Inte bara en kvinnofråga

Studien utfördes på uppdrag av Care Net, ett evangelikalt nätverk av kriscenter för gravida med syftet att förhindra abort.

– Man kan inte på allvar försöka få slut på abort om man inte på allvar engagerar männen i frågan, kommenterar Roland Warren, ordförande och vd för Care Net.

Något annat som framkom var att ekonomin är den främsta orsaken till att män föreslog abort, och den näst vanligaste orsaken att männen inte ansåg sig redo att bilda familj.

– Studien bekräftar än en gång att detta är långt ifrån en ”kvinnofråga”, säger Ryan Anderson, ordförande för Ethics and Public Policy Center, till tidningen The Daily Signal.