Den borgerliga digitala tjänsten Idagora har mätt de nya alternativ- och framtidsmediernas genomslag i sociala medier jämfört med genomslaget för de största gammelmedieaktörernas ledarsidor. Man fann då att Samhällsnytt, Nyheter I dag och Fria Tider har större spridning än både Aftonbladet och Göteborgs-posten.

Idagora har det senaste året studerat vilka medietexter som engagerat mest i sociala medier. I ett Facebookinlägg konstaterar Idagoras chefredaktör Henrik Sundbom att Fria Tider, Samhällsnytt och Nyheter Idag ”hade större spridning i sociala medier de senaste 12 månaderna än Göteborgs-Postens och Aftonbladets ledarsidor”.

Göteborgs-Posten och Aftonbladet är de tidningar som nått störst framgångar med att lansera sina ledarsidor och åsiktsbildning digitalt och som också har mycket stora ekonomiska resurser till sitt förfogande för att lyckas med detta. Trots detta får de alltså se sig slagna av de nya och betydligt resurssvagare medierna.

Detta är något som Hela Hälsingslands centerpartistiske ledarskribent Patrik Oksanen förfasar sig över. Han menar att det han kallar ”hatsajter”, ”högerpopulistiska och högerextrema” – i motsats till de gamla medierna – drivs av en agenda, inte skiljer på nyheter och åsikter och använder en ”skenbar nyhetsdräkt” för att ”medvetet och metodiskt” vilseleda läsarna.

Oksanen manar, förskräckt över de siffror som Idagora och Aftonbladet redovisat, till granskning av dessa nya medier som ”de makthavare de är” och varnar för att inte underskatta dessa som några ”hobbyprojekt med begränsad effekt” på opinionsbildningen.

”När nu genomslaget för dessa sajters opinionsarbete … visar sig utklassa opinionssidorna så måste vi konstatera att vi pratar om digitala makthavare 2018. Så ser den nya medieverkligheten ut. Det behöver vi andra både inse och lära av”, avrundar Hela Hälsinglands ledarskribent sin betraktelse.

Oksanen konkretiserar emellertid inte vilka insikter och lärdomar det är som det gamla mediaetablissemanget behöver göra och dra.

Rättelse: I en tidigare version av texten uppgavs felaktigt att Idagora genomfört undersökningen i samarbete med Aftonbladet. Idagoras chefredaktör Henrik Sundbom har påpekat till Samhällsnytt att undersökningen har genomförts självständigt av Idagora och att man inte har något samarbete med Aftonbladet.