Enligt studien där mer än 8 000 personer ingår har man funnit att de som sympatiserar med den politiska vänstern har en större sannolikhet för att ha diagnosticerats med mental ohälsa.

I studien har man samlat in data om personernas utbildning, demografi, livsstil och politiska åsikter. Resultatet är att de längst ut till vänster oftare har diagnoser som depression, borderline personlighetsstörning, bipolär sjukdom och schizofreni.

Dessutom visar resultaten att den högsta andelen, 38 procent, som diagnosticerats med en mental sjukdom också identifierar sig som marxister. Som jämförelse har 12,1 procent av de konservativa haft en mental sjukdom.

– Det är inte en myt att vänsteranhängare är mer mentalt sjuka, har den konservative debattören Milo Yiannopoulos sagt.

Medan undersökningen inte på något sätt är vetenskaplig visar den ändå på skillnaden mellan vilka slags människor vänstern och högern lockar, kommenterar Paul Joseph Watson.