En ny, hittills opublicerad, studie från Cleveland Clinic i Ohio visar att risken att smittas av Covid-19 ökar med varje dos man tar av mRNA-vaccinerna. Det uppmärksammar Fria tider.

Forskarna, som följt fler än 50 000 anställda på sin klinik för att utvärdera hur effektiva covidvaccinerna har varit, skriver i studien att ”sambandet mellan ökad risk för covid-19 och ett högre antal tidigare vaccindoser i vår studie var oväntat”.

I studien visar det sig att risken att smittas ökade ju fler tidigare vaccindoser en person hade fått.

Forskarna skriver att en förklaring skulle kunnat vara att de som fått fler doser var mer benägna att tillhöra riskgrupperna för viruset. Men de skriver även att det i det här fallet handlar om flest unga personer som alla kunnat ta minst tre doser när studien påbörjades i september.

Tidigare studier har antytt samband

”Därför var de som fick färre än 3 doser (>45 procent av individerna i studien) inte de som inte var berättigade att få vaccinet, utan de som valde att inte följa CDC:s rekommendationer om att fortsätta ta påfyllnadsdoser, och man kunde rimligen förvänta sig att dessa individer har varit mer benägna att ha uppvisat ett risktagande beteende. Trots detta var deras risk att få covid-19 lägre än de som fått ett större antal tidigare vaccindoser.”, skriver forskarna.

Dessutom noterar forskarna att även tidigare studier har hittat ett samband mellan antalet vaccindoser och en förhöjd risk för att smittas av covid-19.

”Det är viktigt att undersöka huruvida flera vaccindoser som ges över tid kanske inte har den gynnsamma effekt som man allmänt antar”.

LÄS ÄVEN: Twitter censurerade ”obekväm info” om Covid-19 – riggade debatten