Det kraftigt ökade antalet elbilar i Sverige kan bli svårt att hantera för det redan överbelastade elnätet. Enligt Math Bollen, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet, kan problemet bli omfattande inom en snar framtid.

Bara sedan årsskiftet har antalet laddbara personbilar ökat med drygt 70 procent. Ökningen ligger på den nivå som staten haft som mål med utdelningen av klimatbonuspengar. Något man dock inte tycks ha tagit med i beräkningarna är den ökade belastningen på elnätet.

LÄS ÄVEN: Trots hotande elbrist – nu tas nästa reaktor i Ringhals ur drift

Professor Math Bollen har räknat på vad som skulle hända ifall alla 30 000 personbilar i Skellefteå skulle bytas ut till elbilar. Det skulle vissa dagar ge en ökad belastning på elnätet med 50 procent i staden.

– Det är en signifikant ökning, man kan absolut inte försumma den, säger han till SVT Nyheter.

Han påpekar även att det redan nu finns en kapacitetsbrist på vissa håll.

– Skellefteå har tur att lokalnätet i Skellefteå stad ägs av samma företag som regionnätet. Då kan man göra åtgärder relativt enkelt, men en del andra städer, som Uppsala, Stockholm, Västerås, Malmö, har redan nu kapacitetsbrist, utan att det finns många elbilar. De kan få problem, säger Math Bollen.

LÄS ÄVEN: Vattenbrist hotar i Stockholm – allmänheten uppmanas skära ned