Frihet måste försvaras på annat sätt då Ryssland är omöjligt att rå på, menar Svenska kyrkan.

På måndagen återupprättandes Gotlands regemente P 18 med en ceremoni där bland andra kungen, statsministern och överbefälhavaren närvarade.

P 18 är det första nya regementet i Sverige sedan andra världskriget och kommer initialt att omfatta ca 350 personer.

Alla var dock inte nöjda med att Gotland fått ett permanent militärt skydd.


Så här uttryckte sig Limhamns kyrka under dagen, en tweet som väckte uppmärksamhet och sedermera togs bort.