Samnytt och andra konservativa medier bevakar kontinuerligt Svenska kyrkans tilltagande vänsterpolitisering och aktivism. Det är en granskning som kyrkan upplever som obekväm och nu ger man sig på journalisterna.

Det är den kristna tidningen Dagen som uppmärksammar hur Svenska kyrkan ogillar att bli kritiskt synad i sömmarna för hur man missbrukar sin plattform för att bedriva vänsterliberal och vänsterradikal politisk aktivism i frågor som rör bland annat invandring, islam, klimat och sexuella minoriteter.

Samnytt uppmärksammas särskilt och enligt Svenska kyrkan ”förvränger” vi deras åsikter. Man påstår sig, trots gott om belägg för motsatsen, inte ha någon politiska slagsida åt vänster eller lägga sig i den världsliga politiken överhuvudtaget.

Ärkebiskop öppnar kyrkportarna för islam

I en relativt färsk artikel rapporterade Samnytt om hur ärkebiskop Martin Modéus vill öppna kyrkportarna för muslimer som ersättare för alla de traditionellt troende och kulturellt kristna som flyr den alltmer vänsterpolitiskt aktivistiska Svenska kyrkan där man inte längre känner igen sig. Initiativet ligger i linje med en islamapologetiska linje som lades fast av Modéus kritiserade företrädare Antje Jackelén.

Men Modeus slår ifrån sig och ser inga problem eller faror med att bjuda in den kontroversiella religionsideologin islam i kristendomens innersta. Även föregångaren Jackeléns olika initiativ i samma riktning förnekas antingen eller viftas bort som harmlösa och en positiv strävan för ökat interreligiöst samförstånd.

’Nätpräst’ förnekar islamisering

Charlotte Frycklund titulerar sig ”nätpräst” i Svenska kyrkan och attackerar Samnytts och andra mediers kritiska granskning som ”desinformation”. Hon säger till Dagen att alla antydningar om att Svenska kyrkan anpassar sig till islam är ”totalt absurda”.

Hon erkänner samtidigt att detta är en utbredd uppfattning bland medborgarna och kan inte förklara varför så många svenskar har den åsikten om den är så absurd. Enligt Frycklund är journalistik som kritiskt granskar Svenska kyrkan ”farlig”.

Samnytt bemöter påhoppen

I en separat artikel får Samnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind bemöta Svenska kyrkans attacker där den kritiskt granskande journalistiken beskylls för att vara desinformation.

Dagerlind intygar att Samnytt rapporterar korrekt om Svenska kyrkan även om fokus ligger på kritik och sådant där många menar att kyrkan gör fel:

– Inom ramen för det uppdraget rapporterar vi korrekt. Vi menar att det är viktigt då Svenska kyrkans politisering skrämmer bort allt fler troende och kulturellt kristna svenskar.

Plattform för socialdemokratin och radikalvänstern

Oavsett om Svenska kyrkan erkänner eller förnekar sin resa från sammanhållande andlig gemenskap för svenska folket till splittrande och polariserande vänsterpolitisk plattform menar Dagerlind att den utvecklingen sedd utifrån är ett objektivt faktum – den tidigare statskyrkan har de senaste 50 åren blivit ett av de många benen i Socialdemokratins korporativa maktapparat och en del i radikalvänsterns ”långa marsch genom institutionerna”.

Det är viktigare att granska Svenska kyrkans utveckling än andra kristna samfund, menar Dagerlind med tanke på den maktställning den fortfarande har i samhället.

– Vi pratar inte om någon liten frikyrklig gruppering utan om vår tidigare statskyrka där alla svenskar ska känna sig välkomna. Svenska kyrkan bör över huvud taget inte, så som i dag sker, missbrukas som plattform för migrations-, klimat- och hbtq-politisk agitation och den bör hålla en tydlig rågång till andra religioner.

LÄS ÄVEN: Kyrkoherde kritiseras för vänsterpolitisk predikan