Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är närmare 10,35 miljoner människor folkbokförda i Sverige. Hur många som faktiskt uppehåller sig i landet har myndigheten däremot ingen aning om.

Befolkningsstatistik sammanställs löpande av SCB utifrån Skatteverkets folkbokföringsregister. Med en hela tiden växande population som lever utanför samhället haltar dock dessa siffror efter allt mer. Hur många som uppehåller sig illegalt i Sverige är omöjligt att veta. Hur många som lever under fler än en identitet och kvitterar ut bidrag under mer än ett namn vet ingen heller, däremot att det förekommer.

LÄS ÄVEN: Migrant hade sju falska identiteter – döms för tio brott

– I den officiella befolkningsstatistiken uttalar vi oss om den folkbokförda befolkningen. Personer som inte är folkbokförda ingår inte. De finns inte med i våra register, erkänner Marie Lidéus, enhetschef för statistik om befolkning på SCB, för TT.

Felaktigheter I statistiken beror inte bara på illegala invandrare, ibland rör det sig också om studenter som är folkbokförda hemma hos föräldrarna trots att de flyttat till sin studieort.

Folkbokföringsbrott kan ge fängelse

Enligt lag ska man vara folkbokförd där man är bosatt. Detta anses enligt folkbokföringslagen vara där man regelbundet intar sin dygnsvila. Det är alltså olagligt att folkbokföra sig på fel adress.

Sedan en lagändring i juli 2018 riskerar den som medvetet folkbokför sig felaktigt att straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Vid grövre fall, som till exempel systematiska eller mycket omfattande folkbokföringsbrott, är straffet fängelse i upp till två år.

EU avkräver folk- och bostadsräkningar vart tionde år, för att göra statistik jämförbar länderna emellan. Den senaste genomfördes 2011 och baserades på registerdata. Nästa planeras till 2021.

– Förr använde man sig av blanketter som skickades ut till privatpersoner och till fastighetsägare. I dag har vi lägenhetsregistret där vi vet vilka lägenheter som finns, säger Lidéus.

LÄS ÄVEN: Ekonomisk brottslighet bakom ökning av folkbokföringsbrott

Fysisk folkräkning i utsatta områden

Enligt TT lyfts nu en önskan från politiskt håll om en fysisk folkräkning i utsatta områden. Detta kan bli både dyrt och svårt men är nödvändigt för att få en korrekt bild av läget i landet. Skatteverkets uppskattningar är att cirka 119 000 personer idag är folkbokförda på fel adress och i de utsatta områdena antas en majoritet finnas av dem som inte är folkbokförda överhuvudtaget.

– Om vi skulle genomföra besöksintervjuer så skulle vi eventuellt kunna fånga upp fler personer. Folk öppnar inte alltid dörren. Men rent teoretiskt kan en fysisk folkräkning i ett utsatt område ge ett bra underlag för att jämföra registerdata och upptäcka brister, säger Lidéus.

Handel med svartkontrakt och olovlig andrahandsuthyrning skapar oreda i folkbokföringen, något som är vanligt förekommande i invandrartäta områden. Det är dock inte bara i så kallade utsatta områden det fuskas friskt med folkbokföringen.

Kommuner i konflikt med regeringen

I västkustkommunerna finns en stor andel fritidshus som nyttjas som åretruntboende trots att ägaren är skriven på annan ort. Detta gör att kommunerna går miste om viktiga skatteintäkter. Saken har ställts på sin spets under coronapandemin, då flera kommuner legat i konflikt med regeringen om möjligheten att neka hemtjänst för sommargäster.

– Många är skrivna i lågskattekommuner som Göteborg och Stockholm, trots att man spenderar merparten av året här. Vi små kustkommuner kan inte konkurrera skattemässigt, säger Bråkenhielm (S), kommunstyrelsens ordförande i Orust.

Fler män än kvinnor i Sverige

Den första folkräkningen i Sverige genomfördes 1749, då räknades knappt 1,8 miljoner människor. Den 31 december 2019 var 10 327 589 personer folkbokförda i Sverige. Det var då 64 039 fler män än kvinnor som folkbokfördes. Eftersom merparten av de som uppehåller sig illegalt i landet uppskattas vara män är den faktiska slagsidan sannolikt ännu större.

Det invandrar fler personer till landet än vad det föds barn per år. Enligt siffror som Skånska Dagbladet publicerat föds cirka 115 000 barn per år och 116 000 personer invandrade år 2019.

Samtidigt utvandrade nära 47 800 personer, de flesta av dem svenskar. De vanligaste kända utvandringsländerna var det året Danmark, Storbritannien/Nordirland och Norge, uppger SCB.

authorimage