Valutan i Sverige och Norge har på sistone fallit till nivåer som inte upplevts sedan finanskrisen. Nu varnas danska investerare att krisen riskerar spridas även dit.

De skandinaviska länderna har länge varit kända för sitt välstånd och ekonomiska tillväxt. Nya prognoser indikerar dock att utvecklingen är på väg åt annat håll.

Enligt Jyllands-Posten visar de senaste siffrorna att den svenska kronan har sjunkit med mer än hälften av värdet gentemot den danska kronan sedan 1981 medan den norska kronan har försvagats med cirka 44 procent sedan slutet av 1982. Försvagningen av båda valutorna har accelererat sedan slutet av 2012 och har nu blivit ett verkligt problem för danska exportörer.

I nivå med Uganda och Argentina
Den svenska kronan är nere på ett värde motsvarande 68,4 danska öre, medan den norska kronan kostar 74,3 danska öre. Detta kan jämföras med 2012, då den svenska kronan handlades för cirka 100 danska öre och den norska för 86 danska öre.

Den svenska kronans värde har sjunkit till en nivå som är jämförbar med länder som Uganda och Argentina, enligt Niels Christensen, analytiker på Nordea.

Detta är något som riskerar att påverka de danska marknaderna, menar Jan Bylov, valutastrateg vid Jyske Bank.

– Dansk export till Sverige är under press från ett brett spektrum av omständigheter vilka försvagar den danska kronan till nivåer som långsamt närmar sig ytterligheterna i finanskrisen, säger Bylov till Jyllands-Posten.

Svensk och norsk valuta har blivit sårbara
Förklaringen återfinns delvis i den senaste ekonomiska utvecklingen, hävdar flera ekonomiska analytiker. Medan den norska ekonomin blomstrar och landets centralbank höjer räntan – vilket normalt brukar stärka en valuta – är de svenska nyckeltalen nedslående.

Marknaden förväntar sig nu att den svenska Riksbanken ändrar riktning mot en lämpligare penningpolitik, skriver Jyllands-Posten.

Gemensamt för både den svenska och norska valutan är, enligt Niels Christensen, att de har blivit sårbara i händelse av en nedgång på finansmarknaderna. Därför bör danska investerare se upp, säger han.

– Mönstret på valutamarknaden är att den norska kronan drabbats hårt av den svenska kronans fall. Investerare blir svikna gång på gång och det påverkar kursen, säger Niels Christensen.