Spanien blir det första landet i EU som ger kvinnor rätt till tre dagar menstruationsledigt varje månad. Välfärdsreformen är den senaste i raden som den spanska vänsterregeringen gör, mycket tack vare pengar från de svenska skattebetalarna.

På papperet är Spaniens ekonomi i väsentligt sämre skick än Sveriges och krisen borde därför vara djupare där än här. Ändå strösslar den spanska vänsterregeringen med välfärdsreformer och gör sig populär bland väljarna medan den svenska är hänvisad till svångremspolitik och ser väljarstödet rasa.

En stor del av förklaringen är att Spanien är en av de stora vinnarna och bidragsmottagarna i den paneuropeiska covid-fond som EU beslutat om medan Sverige är en av de stora förlorarna och nettoinbetalarna.

Ny reform efter höjda pensioner och slopad matmoms

Samnytt har tidigare bland annat rapporterat om hur den spanska vänsterregeringen höjer pensionerna och slopar momsen på mat, Man låter statliga pengar regna över medborgarna för att hålla dem så skadeslösa som möjligt från kris och inflation och stärker därmed sina opinionssiffror.

Miljardbeloppen är dock inte några budgetöverskott till följd av en ekonomi som rullar som tåget. Tvärtom toppar Spanien EU:s lista över länder med högst arbetslöshet vilket innebär kraftigt minskade skatteintäkter och lika kraftigt ökade bidragsutgifter.

I stället kommer pengarna från andra EU-länders skattebetalare, inte minst de svenska som betalar in 150 miljarder kronor till den covid-fond som Spanien tvärtom kan kvittera ut stora summor ur.

Första EU-landet med mensledigt för kvinnor

Det spanska parlamentet röstade ja till mensledighetsreformen i december och nu är det upp till senaten att slutgodkänna den. Landet blir då det första i EU där kvinnor kan ta ledigt med full lön för att de menstruerar.

De spanska feministerna är dock splittrade i frågan. I det ena lägret hyllas reformen som ett led i att minska det tabu kring att ha mens som de hävdar finns i samhället. Andra menar att särrättigheten kan komma att missgynna kvinnor på arbetsmarknaden då risk finns att arbetsgivare hellre anställer män som inte på motsvarande sätt tar ledigt tre dagar i månaden.

LÄS ÄVEN: Tack vare svenska skattemiljarder – Spanien slopar moms på mat
LÄS ÄVEN: Svenskarna gav 150 miljarder skattekronor – nu höjer Spanien pensionerna