Barn i Sverige presterar allt sämre i skolan. Det framgår av den senaste så kallade Pisa-mätningen. Sverige är dock långt ifrån ensamt, då resultaten faller i de flesta OECD-länder.

Den Pisa-rapport (Programme for International Student Assessment) som släpptes under tisdagen är den åttonde i ordningen och rankar ländernas 15-åriga elever år 2022 som minst går i årskurs sju. Den är dyster läsning för merparten de deltagande länderna.

Skolbarnens färdigheter i såväl matematik som läsning och vetenskap faller i de flesta länder jämfört med den senaste mätningen för fyra år sedan. Coronapandemin, då många skolor höll stängt till förmån för distansundervisning, får delvis skulden för raset.

Asien i toppen

Det finns tre undantag från den dystra trenden: Singapore, Japan och Sydkorea. De tre asiatiska länderna har legat bra till sedan den första mätningen år 2000, och drar nu ifrån i toppen.

Ett av de länder som rasat mest senaste åren är Finland. Sveriges nordiska grannland har tidigare legat på första plats inom såväl läsning som vetenskap, men har nu halkat rejält efter täten.

Även om de svenska skolbarnens resultat försämrats, så påpekar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson att Sverige trots det ligger bättre till än genomsnittet i OECD. Så var det inte 2012, när det blev en stor nyhet att Sverige presterade dåligt i det årets Pisa-mätning.

Färre exkluderade elever

I samband med den förra mätningen uppmärksammades att en stor andel av eleverna i Sverige, drygt 11 procent, undantogs från mätunderlaget. I många fall för att de var invandrarelever som inte ansågs kunna delta i mätningen.

Att en så stor andel undantagits från mätningen kritiserades i en rapport från Riksrevisionen 2021. I rapporten slogs fast att för många elever exkluderats, vilket gjorde att svenska skolelever framställdes som bättre än de var.

I 2022 års mätning är andelen exkluderade elever i Sverige knappt 7,5 procent, alltså en lägre andel än för fyra år sedan. Fortfarande är andelen för hög för att uppnå Pisa-kriteriet om att maximalt fem procent av eleverna får undantas från mätunderlaget. Inte heller Danmark eller Norge klarar av det kravet.

Påpekas bör att inget av de asiatiska länderna i toppen exkluderar en lika stor andel av sina skolelever från mätunderlaget.

Topp 30 länder Pisa 2022

Lista över de trettio länder som presterade bäst i Pisa 2022. Länderna sorterade efter hur väl de deltagande skoleleverna presterade inom matematik. Sverige markerat med mörkrött. Övriga nordiska länder i ljusrött.

Talen anger skolelevernas genomsnittliga poäng inom respektive ämne, ju högre desto bättre, samt förändring sedan förra mätningen 2018. Andel elever som undantogs från mätunderlaget i kolumn längst till höger.

MatematikLäsningVetenskapExkl. (%)
Singapore575+6543-7561+101,92
Japan536+9516+12547+172,52
Sydkorea527+1515+1528+91,47
Estland510-13511-12526-45,88
Schweiz508-7483-1503+75,77
Kanada497-15507-13515-35,83
Neder­länderna493-27459-26488-158,43
Irland492-8516-2504+83,63
Belgien489-19479-14491-82,41
Danmark489-20489-12494+111,55
Stor­brit­annien489-13494-10500-54,92
Polen489-27489-23499-124,78
Öster­rike487-12480-4491+13,52
Australien487-4498-5507+46,87
Tjeckien487-12489-2498+11,97
Slovenien485-24469-27500-72,84
Finland484-23490-30511-113,28
Lettland483-13475-4494+77,91
Sverige482-21487-19494-67,39
Nya Zeeland479-15501-5504-45,77
Litauen475-6472-4484+26,5
Tysk­land475-25480-18492-112,49
Frank­rike474-21474-19487-63,72
Spanien473
474
485
4,02
Ungern473-8473-3486+54,68
Portugal472-21477-15484-74,02
Italien471-15482+5477+93,07
Vietnam469
462
472
0,71
Norge468-33477-23478-127,27
Malta466-6445-3466+93,87
USA465-13504-1499-36,15
Slovakien464-22447-11462-22,48
Kroatien463-1475-3483+105,43
Island459-36436-38447-284,82
Israel458-5474+3465+33,76
OECD-snitt472-15476-10485-2