➤ KRÖNIKA I svenska skolor inskränks yttrandefriheten allt mer för till exempel Sverigedemokrater, svenska patrioter och de som motsätter sig den destruktiva migrationspolitiken och de barbariska kulturer och religionsideologier den bär med sig. Tanken verkar vara att dessa åsikter helt enkelt ska tystas ned. I min hemkommun i USA råder den rakt motsatta inställningen där skolchefen nu officiellt uppmuntrar alla röster och åsikter att göra sig hörda inom ramen för den amerikanska yttrandefriheten och demokratin.

I en demokrati är det naturligtvis viktigt att alla åsikter får framkomma, även de som är obekväma för vänsterliberala politiker, journalister och rektorer. Detta respekteras dock inte i Sverige och i svenska skolor. Vissa skolor förbjuder elever att bära kläder med den svenska flaggan. Som lärare kan man även förlora jobbet om man uttrycker åsikter som inte ligger i linje med den politiskt korrekta åsiktskorridoren. Många vill porta SD och SDU från skolor i samband med valkampanjer. Detta visar att svenska skolor helt enkelt inte begriper och respekterar begrepp som yttrandefrihet och demokrati.

Häromdagen publicerade skolchefen i min amerikanska hemkommun i Vermont ett öppet brev som var mycket glädjande att läsa eftersom det innehåller ett direkt ställningstagande till stöd för elevers och lärares åsikts- och yttrandefrihet i min hemort. Anledningen till detta öppna brev och positiva ställningstagande är att uppmuntra såväl elever som lärare inom kontexten av den allt mer polariserade samhällsdebatten i USA att inte tystas ned, oavsett vilka åsikter man har. Tvärtom, skolchefen klargör att elever och lärare i min hemkommun fortfarande besitter konstitutionella rättigheter inom skolans dörrar, inklusive yttrandefrihet.

I det öppna brevet påminns vi om att en domare för Högsta domstolen en gång poängterade att varken elever eller lärare förlorar sina demokratiska rättigheter som yttrandefriheten när de anländer till skolan. Vi påminns även om ett domslutsprejudikat från 1969 i amerikanska HD som förbjuder skolpersonal att censurera elever att framföra sina åsikter på offentliga skolor i USA.

I det öppna brevet förklarar skolchefen även att elever har rätt att bära kläder och andra saker som uttrycker deras åsikter utan att eleverna får censureras av kommunens skolor. Kort och gott, om elever vill bära en tröja till stöd för Donald Trump och en Make America Great Again-keps så får eleven göra det utan att riskera repressalier av personalen. Om eleven vill kritisera en viss religion eller kultur eller uttrycka stöd för byggandet av Mexiko-muren eller inreseförbuden från vissa länder har eleven rätt att göra även detta utan att utsättas för censur eller repressalier från skolans personal.

Ibland besöker jag olika skolor i min hemkommun av olika anledningar och ser regelbundet elever som bär tröjor och kepsar till stöd för Donald Trump. Jag ser även ofta kläder med amerikanska flaggan som motiv. Elever i min kommun känner sig alltså trygga att öppet uttrycka stöd för Donald Trump i skolan. Det visar att skolkulturen faktiskt redan omfamnar precis det som skolchefens öppna brev understryker, nämligen att elever ska känna sig trygga och uppmuntrade att uttrycka sina åsikter oavsett vilka åsikter de har, med hänvisning till skolans värdegrund. Värdegrunden i skolorna i min hemkommun är nämligen demokrati och yttrandefrihet.

Som jämförelse, tänk er om elever i svenska skolor skulle gå klädda i plagg som signalerar öppet stöd till SD och hyllar Jimmie Åkesson samtidigt som svenska flaggan är väl synlig. Tänk er även om dessa elever skulle uttrycka åsikter om att drastiskt dra ned på invandringen till Sverige och förespråka att invandrare utan asylskäl ska utvisas. De eleverna kan nog iskallt räkna med diverse repressalier från skolan, både från individuell personal och från skolan som institution med hänvisning att eleverna besitter ”fel värdegrund”, alltså har ”fel” åsikter. Värdegrunden i svenska skolor är nämligen inte demokrati och yttrandefrihet, tyvärr.

Poängen med denna krönika är att understryka vikten av att försvara yttrandefriheten och demokratin även inom skolans dörrar och att en skolledning officiellt borde visa förståelse och stöd för just dessa grundläggande värderingar.

I sitt öppna brev avslutar skolchefen med att det är lärarnas ansvar att undervisa eleverna om demokrati där elevernas konstitutionella rättigheter i praktiken måste försvaras, alltså yttrandefrihet. Detta kan naturligtvis endast göras om samma elever tillåts och dessutom uppmuntras att uttrycka sina åsikter utan rädsla för repressalier såväl genom klädsel som genom diverse kommunikationsmedel inom skolans väggar.