Skrivsvårigheterna bland svenska studenter ökar. I Universitetsläraren, medlemstidning för Sveriges universitetslärare och forskare, skriver Petra Garberding som är docent i etnologi vid Södertörns högskola att studenter blir allt sämre på att skriva – på svenska.

Garberding skriver i sin debattartikel att hon under de senaste 20 åren bevittnat hur studenternas förmåga att skriva texter på svenska minskat markant. Hon har även lagt märke till hur högskolor och universitet satsar mer tid och pengar på att lära studenterna att skriva ”godtagbar och förståelig svenska”. Sådant brukar annars läras ut på grundskole- och gymnasienivå.

LÄS ÄVEN: Polismyndigheten: Nya poliser har problem att uttrycka sig i skrift

Många examensuppsatser måste idag bearbetas ytterligare på grund av många ”allvarliga språkbrister”. En av de hemtentor hon mottagit inleddes såhär:

”Sovjetunion var en bra ide på grund av en del av andra Eu ländernas bönderna började kräva för sina rösträtt och sina mat produceras till staten. Bönderna hade ju sin mark att producerades till exempel mjölk öst, yoghurt och resten mjölkprodukten. Så klart det staten som blev övervakande och skaftades den ”New public management” och hjälpte de arbetslösa och ungarna.”

Läraren menar att skrivsvårigheterna leder till extra mycket arbete och därmed stor frustration och stress för både studenter och lärare. Hon vittnar om studenter som efter de blivit underkända på en tenta säger att de inte förstår varför de blivit underkända eftersom de alltid blev godkända på gymnasiet.

Petra Garberding berättar vidare att svensksvårigheterna inte endast härleds från studenter med invandringsbakgrund. Även studenter med svenska som modersmål skriver allt sämre. Vanliga fel är talspråk, syftningsfel och meningar som över huvud taget inte är logiskt sammanhängande. Studenterna kan inte alltid skilja på akademisk svenska och vardaglig svenska.