Ett antal länder som har fått coronaepidemin under kontroll enas om gemensamma inreseregler för att främja turism länderna emellan. Sverige betraktas dock som ett haveri i jämförelse och bjuds inte in i samarbetet.

Enligt välrenommerade Wall Street Journal har flera länder där spridningen av coronavirus är under kontroll enats om att öppna sina gränser för varandra. Danmark, Österrike, Australien, Nya Zeeland, Grekland, Tjeckien och Israel kommer att välkomna varandras medborgare i ett försök att sätta fart på turism och internationellt resande.

Det gemensamma mellan länderna är att smittan är under kontroll – med initialt hårda åtgärder som allteftersom lyfts, låg nivå av dödsoffer och hög nivå av provtagning. Av tabellen nedan framgår att det högsta dödstalet i gruppen – som nordiska Danmark har – ändå utgör en fjärdedel av den svenska siffran.

Som ett steg mot att minska smittan ytterligare planerar Österrike att trappa upp provtagningen till 40 tusen tester per dag. Detta kan jämföras med att Sverige med en befolkning som är marginellt större än Österrikes endast lyckades åstadkomma 24 tusen tester – per vecka.

Detta trots en uttalad politisk strategi att öka testningen ”aggressivt”. I nuläget är Sverige på plats sju i EU vad gäller dödstalet per miljon invånare med 283 coronadöda. Samtidigt är landet i botten när det gäller antalet testade.

Förmodligen har dessa faktorer gjort att Sverige anses vara en smittohärd där myndigheterna inte förmår att stoppa viruset – och inte bjöds in i samarbetet. Om utvecklingen fortsätter med fler länder som får smittospridningen under kontroll riskerar Sverige att betraktas som paria internationellt – med andra länder som lättar på reserestriktionerna för varandra, men lämnar svenskarna utanför.

En liknande utveckling har redan skett under de senaste månaderna när det gäller gränsstängningarna – alla Sveriges grannländer i Norden har stängt sina gränser mot Sverige redan i mars.

I ljuset av ovanstående blir Stefan Löfvens uttalande om att svenskarna ska förbereda sig för en semester ”på hemmaplan” profetiskt.