Nu rapporteras att trenden där inrikes födda flyttar ut från Göteborg medan utrikesfödda flyttar in stärks allt mer. Samtidigt rapporteras liknande beteende från Filipstad. ”Vi håller på och byter befolkning”, säger integrationsansvarig för Filipstad.

Svenskarna som flyttar ut från Göteborg lämnar för kranskommunerna såsom Lerum, Partille eller Kungsbacka, rapporterar SVT.

SVT menar att såväl svenskfödda och utrikesfödda ofta vill göra en sådan flytt efter en tid inne i staden men hävdar att utrikes födda har mindre möjligheter. Detta eftersom de har mycket högre arbetslöshet, 15,4 procent jämfört med 3,8 procent för inrikes födda, och därmed mindre möjligheter att ta lån.

Glöm inte att stödja Samhällsnytt med en månatlig donation! Klicka här för att se hur du kan bidra!
Detta medför att skattepengarna samtidigt flyttar ut från Göteborg och leder till mindre resurser för välfärden.

Göteborgs kommunstyrelseordförande Axel Josefson (M) säger till SVT att det är brist på småhus som är orsaken till utflyttningen:

– Dels handlar det om att bygga fler småhus. För vi vet att barnfamiljerna söker efter detta, och att det ofta är därför man flyttar till kranskommunerna, säger Axel Josefson till SVT.

Han menar även att köer till barnomsorgen samt tryggheten är två andra faktorer bakom utflyttningen.

Svenskar flyr invandring
Redan 2005 skrev Sydsvenskan om hur ”Malmöbor flyttar bort från invandrarna”. Malmö stad noterade då samma fenomen som Göteborg stad nu uppmärksammas för: att svenskar flyttar bort.

Malmö skickade vid det tillfället ut en enkät till utflyttarna och frågade dem varför. I enkäten fanns inte ”invandring” som alternativ, men de personliga kommentarerna som folk lämnade visade vad det handlade om. Här är några av kommentarerna:

”Känner mig inte hemma längre”

”Vill inte riskera att hamna på ett serviceboende med merparten av de boende som talade bristfällig svenska.”

”Malmö har blivit ett belägrat ghettoområde.

”Tyvärr för många invandrare som gör oss svenskar otrygga.”

Idag publicerar samtidigt SVT en Uppdrags Granskning data som visar på att inrikesfödda lämnar Filipstad – efter flyktingkrisen.

Den utrikesfödda befolkningen ökar, samtidigt som utflyttningen av inrikesfödda personer fortsatt.

– Vi håller på och byter befolkning, konstaterar Jim Frölander, integrationsansvarig i Filipstad.

Tidigare i år rapporterade Samhällsnytt om att just Filipstad försörjer 9 av 10 migranter. Av kommunens sammanlagt 10 000 invånare är över 2 000 utomeuropeiska och hela 80 procent av de vuxna i den gruppen saknar jobb. Ytterligare tio procent deltar i olika skattefinansierade arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Forskning visar på samma mönster
Matz Dahlberg vid institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet har studerat vad som händer med majoritetsbefolkningen i ett bostadsområde när andelen invandrare ökar.

– Vi såg att det fanns en brytpunkt när andelen invandrare nådde 5 procent. Då började majoritetsbefolkningen krympa, sa Matz Dahlberg.

Samtidigt tittade Roger Andersson vid IBF på hur olika kategorier flyttar. De ställde också ställt frågor till infödda svenskar angående deras syn på etnisk boendesegregation.

– Det vi kan se är ett väldigt påtagligt undvikandemönster. Svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden, var Anderssons slutsats.

Samma sak konstaterades år 2015 i en doktorsavhandling där de fann att svenskfödda invånare lämnar eller flyttar inte till ett område när befolkningen består av fler än fyra procent med utomeuropeiskt födda.

Röstade för mer invandring
Huruvida de svenskfödda som flyttar ut från Göteborg gör det på grund av den höga invandringen till staden framgår inte.

Men i både kommun- och riksdagsval röstade cirka 90 procent av invånarna i Göteborg på partier som är positiva till massinvandring:

I Filipstad dominerar Socialdemokraterna, även om Sverigedemokraterna är relativt starka:

Glöm inte att stödja Samhällsnytt med en månatlig donation! Klicka här för att se hur du kan bidra!