Ungerns restriktioner för utländska donationer till så kallade icke-statliga organisationer verksamma i landet har fått EU-kommissionen att dra landet inför domstol för brott mot EU:s grundlagar.

Restriktionerna innebär att organisationerna måste registrera sig och anmäla ekonomiskt stöd från utlandet. Görs inte detta riskerar man påföljder.

Enligt EU-kommissionen bryter lagen bland annat mot den fria rörligheten för kapital i EU:s fördrag.

Nu får EU-kommissionen stöd från Sverige och enligt EU- och handelsminister Ann Linde (S) följer regeringen utvecklingen i Ungern på nära håll och man ”ser med oro på rapporter från ungerska och internationella organisationer om den snabbt försämrade situationen för civilsamhällesorganisationer i landet”.

– Eftersom civilsamhällets kritiskt granskande roll är en förutsättning för såväl den demokratiska utvecklingen som rättsstaten anser regeringen att det är angeläget att stödja kommissionens linje, att ta ställning för civilsamhällets oberoende samt rättsstatens principer, säger Linde i ett pressmeddelande.

I slutet av förra veckan beslutade regeringen att ansöka om svensk intervention i EU-kommissionens stämning mot Ungern. När ansökan godkänts får regeringen ta del av handlingar och den information parterna anfört i målet.

I dagsläget finns ingen information om något annat medlemsland gått in och tagit part i målet.

EU-kommissionen har även inlett ett överträdelseförfarande för brott mot EU:s regler gällde lagpaketet ”Stoppa Soros” som inenbär att personer som arbetar för organisationer som hjälper migranter att söka asyl- eller uppehållstillstånd i landet riskerar fängelsestraff samt att icke-statliga organisationer som hjälper asylsökande åläggs en särskild skatt på 25 procent. Man anmärker också på att rätten att söka asyl inskränks.