Importen motsvarade hela tre kärnkraftsreaktorer enligt Svenska Kraftnät. Den neddragna förbrukningen av el som svenskarna gjorde bidrog till att systemet inte hamnade i kritiskt läge.

När det inte blåser så bidrar inte vindkraften med el. Så en kall och stilla morgon lite innan jul, med två kärnreaktorer på lagning, såg det ut att kunna bli kritiskt läge för det svenska elsystemet.

Mellan klockan nio och tio den 16 december uppnåddes den högsta elförbrukningen under vintern. Det är vad Svenska kraftnät benämner som vinterns topplasttimme. Priset låg då på lite över sex kronor per kWh på elmarknaden Nord Pool.

Elförbrukningen under denna timme nådde 23 900 MW, vilket var betydligt lägre än föregående vinters topplasttimme på 25 600 MW och mycket lägre än de 26 500 MW som myndigheten hade förberett för. Anledningen till den lägre förbrukningen var helt enkelt det höga priset, enligt bedömare.

Behövde importera

Inför vintern hade Svenska kraftnät varnat för att en tillfällig elbrist med efterföljande strömavbrott skulle kunna bli verklighet. Men detta inträffade inte, just på grund av att svenska hushåll och företag kraftigt minskade sin elförbrukning i samband med de rekordhöga priserna.

Pontus de Maré, driftschef på Svenska kraftnät menar att det är ”spekulativt” att resonera kring elbrist och påpekar att det fanns ”importkapacitet kvar” vilket gjorde att det denna gång inte var nära med en nedsläckning i landet. Under topplasttimmen importerades 3000 MW vilket motsvarar cirka tre kärnreaktorer.

Sverige var nettoimportör av el under vintern på 147 timmar eller motsvarande sex dygn, vilket är strax över jämfört med förra vintersäsongen på 140 timmar. Även om antalet timmar med nettoimport var nästan detsamma blev nettoimporten avsevärt mycket större: 142 GWh jämfört med 87 GWh förra vintern.

Nedmonterade elsystemet

Sverige byggde under 1970- och 80-talen i snabb takt ut kärnkraften som gav Sverige en av de mest effektiva och stabila elsystemet i världen med låga kostnader och i princip ett helt utsläppsfritt. Socialdemokraterna började dock nedmontera detta system med start med Barsebäck på 90-talet följt av ytterligare fyra reaktorer på senare tid.

Så sent som i januari 2020 röstade Socialdemokraterna nej till att behålla Ringhals 1 och 2.

Thomas Gür, författare och konservativ debattör, beskrev förstörelsen av det svenska elsystemet hårda ordalag:

När det kommer till de politiska krafter som kontinuerligt i decennium efter decennium arbetade för att riva ned ett av världens bästa och mest miljövänliga elförsörjningssystem, som glatt lade ned fullt fungerande kärnkraftverk ……

är mitt förakt för dem i samma klass för dem som genomdrev den ogenomtänkta och fantasifulla migrationspolitiken och den misslyckade integrationspolitiken.

Den enda tröst jag har i detta är att av tankeekonomiskt slag, eftersom de två politiska krafterna råkar mer eller mindre sammanfalla helt.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Jo, politiken ska bestämma energimixen”

LÄS ÄVEN: MP-toppen erkänner: Vi ”bytte ut” Vattenfalls styrelse för att kunna avveckla kärnkraften

LÄS ÄVEN: Greta Thunberg varnade för att jorden går under om 5 år – för 5 år sedan