Liksom i Sverige sjunker nativiteten i Finland bland infödda kvinnor. En ökad invandring har förts fram som förslag för att motverka en sjunkande befolkningsmängd i grannlandet, men hittills har man stått emot att ta efter Sveriges exempel i samma slags omfattning. Bland invandrarmammorna i Sverige ökar dock nativiteten vilket gör att Sveriges befolkning växer.

– Det är enkelt att ha barn i Sverige. Du kan besöka läkare utan kostnad, läkemedlen är gratis för barnen och det finns öppen förskola dit man kan gå, säger Mumtaz Fatima på öppna förskolan Opalen i Stockholmsförorten Tensta där det föds mycket barn.

I hemlandet Pakistan utbildade hon sig till ingenjör och medan hon uppskattar det barnvänliga svenska systemet pekar hon ut föräldrapenningen som en potentiell fälla.

– I många länder, till exempel i Pakistan och Indien, så har kvinnorna inte så mycket utbildning. Här kan de ta föräldrapenning utan att jobba. De kan få pengar utan att göra någonting, säger Fatima.

Enligt Lena Lundqvist, demograf på Statistiska Centralbyrån som skrivit en rapport om Sveriges framtida befolkning fram till 2070, är det främst kvinnor från länder med låg- och medelutvecklingsnivå som har högre barnafödande än Sverigefödda.

Varför svenska kvinnor föder allt färre barn vet man inte. Nedgången har pågått under hela 2010-talet. Enligt prognoserna kommer dock barnafödandet bland kvinnor födda i Sverige att börja öka snart igen, detta beroende på att den stora årskull som föddes kring 1990 nu kommit upp i den åldern då man börjar skaffa barn.

Sverige har den näst högsta nativiteten i EU – bara Frankrike ligger högre.