➤ Låga straff, prioriteringar av grövre brott och få gränskontroller. Sverige blir ett allt mer populärt mål för kriminella.

Internationella ligor som kommer till Sverige på stöldturnéer är inget nytt, men fenomenet har ökat i omfattning under senare år och förutspås öka ännu mer framöver.

Bara under den gångna sommaren har surfplattor, datorer och mobiltelefoner till ett värde av 2,5 miljoner kronor stulits ur Postnords lastbilar, stöldgods som sedan fraktats till Rumänien.

Postnords lastbilar rånas nu även när de befinner sig ute i trafiken.

Etableringen av internationella brottsnätverk kommer att öka i Sverige enligt polisens rapport Mobil organiserad brottslighet. Litauen, Polen och Rumänien är de länder som oftast förekommer i underrättelseflödet. Så även Bulgarien, Georgien och andra kaukasiska länder samt Estland och Lettland, men i mindre omfattning.

– Det är olika konstellationer som stjäl varor och för ut dem. Olika grupperingar av olika nationaliteter. Jag har jobbat mycket med kaukasiska brottsnätverk som stjäl oerhört mycket i Sverige, berättar Bo Löf, polisinspektör på Nationella operativa enheten (NOA), till SVT.

Av de knappa 23 000 bostadsinbrott som anmäldes i Sverige under 2015 uppskattar polisen att internationella brottsnätverk står för upp till 50 procent. Då det gäller båtmotorstölder, bildelsstölder och stölder av större jordbruksmaskiner står ligorna bakom en klar majoritet.

Ligorna har under senare år utvecklat sina verksamheter med en bred infrastruktur.

– Jag har jobbat många år med detta och självklart blir man lite uppgiven. Det är svårt att komma åt. Många grips givetvis, men tyvärr är det så att man kommer till Sverige som till ett smörgåsbord, man äter och åker mätt härifrån, säger Bo Löf, som arbetar med kartläggning av internationella brottsnätverk i Sverige.

– Det sprids i de här kretsarna att Sverige är ett ganska lätt land att stjäla i. Bötesstraffen är jättelåga, det är lätt att ta sig in både i EU och Sverige, då vi har i princip öppna gränser.