➤ För åtta år sedan började tyska institutet Bertelsmann att undersöka graden av social rättvisa i EU-länderna, och varje år har Sverige toppat listan som det mest socialt rättvisa landet i unionen. I år petas Sverige dock ned av Danmark.

Tronskiftet beror både på att Sverige tappat poäng och att Danmark erövrat poäng. Huvudorsaken till att Sverige tappar är relaterad till invandringspolitiken.

Antalet fattiga och arbetslösa är hög bland utrikes födda, vilket drar ned det svenska betyget. Sverige utpekas i rapporten som ett av de sämsta länderna i EU på att få invandrare i arbete.

Överlag är trenden att samtliga EU-länder nu går i riktning mot ökad social rättvisa och har stabiliserat sig efter den stora finanskrisen då de sociala klyftorna i många länder drastiskt ökade. I botten av tabellen ligger Grekland som varit hårt krisdrabbat under ett flertal år.

Graden av social rättvisa är starkt kopplad till graden av arbetslöshet. EU-länder med hög arbetslöshet hamnar generellt långt ned på skalan.