Sveriges, eller snarare regeringens och i synnerhet Miljöpartiets, hantering och nedläggning av den svenska kärnkraften som lett till hotande elbrist och rusande priser omskrivs i en föga smickrande artikel i Forbes.

Irrationell kärnkraftsrädsla riskerar att Sverige ger efter för dumhet, lyder titeln till artikeln där James Conca konstaterar att med nedstängningen av kärnkraften kommer användandet av fossila bränslen att öka.

En säker, stabil och billig elproduktion från kärnkraftverk som bara nått halva sin livstid – vem skulle i en sådan situation vilja stänga ned dem? Den svenska regeringen ledd av Miljöpartiet, konstaterar Conca.

Medveten okunnighet

Med tanke på att Sverige har god kunskap om hur man sköter kärnkraft på allra bästa sätt måste det röra sig om medveten okunnighet, slår han fast och antar att Sverige liksom Tyskland inte har något emot att bli beroende av Ryssland.

Vidare påpekar han att nästan 80 procent av svenska folket är för kärnkraft och att Miljöpartiet inte tycks bry sig speciellt mycket om just miljön med tanke på de ökade mängderna utsläpp nedstängningen av Ringhals 1 medför.

LÄS ÄVEN: Hälften av Texas vindkraftverk frös fast under köldknäpp

Miljöpartiets väg skulle kosta enorma summor och påverka miljön i ett land med kalla vintrar där kärnkraften utgör en pålitlig elleverantör, skriver Conca som hoppas att svenskarna i framtiden inte får samma chock som Texasborna nyligen fick då kölden slog till och systemets svaghet blottades.