Sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes förra året har Sverige skickat motsvarande över 21,5 miljarder kronor för att stötta Ukraina. Det meddelar Utrikesdepartementet.

Kriget har pågått i över ett år och en möjlig fredsförhandling ser ut att vara långt borta för parterna.

LÄS ÄVEN: Ukraina splittrar konservativa

På måndagen meddelade Utrikesdepartementet att Sverige i flera omgångar har utökat sitt stöd till Ukraina. Det består av ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad.

Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande över 21,5 miljarder kronor till olika insatser. UD skriver på Twitter att Sverige fortsätter stödja Ukraina – ”så länge det behövs”.

LÄS ÄVEN: Ambassadör: Polen kommer tvingas in i kriget