Sverige halkar ned på den internationella korruptionsrankingen och har under regeringen Löfven placerat sig som det mest korrupta landet i Skandinavien. Myndighetsskandalerna och hur regeringen kringgått vedertagna principer om transparens kring kohandeln om en plats i FN:s säkerhetsråd tros vara bidragande orsaker.

Det minst korrupta landet i Skandinavien – och i hela världen – är enligt Transparency internationals ranking Danmark. I toppskiktet återfinns även Schweiz, Singapore och Nya Zeeland. I den absoluta botten av listan med en utbredd korruptionskultur hamnar Somalia, Sydsudan och Syrien men också det kommunistiska Nordkorea.

Tittar man bara på det senaste året så kvalar Sverige in på en delad tredjeplats på listan tillsammans med Finland, Singapore och Schweiz. Men utslaget på hela den senaste mandatperioden blir det jumboplats för Sverige i Skandinavien.

Transparency international anses samtidigt ha en viss vänsterliberal bias i sina bedömningar. Man har exempelvis utan synbara objektiva skäl sänkt USA:s betyg efter att Trump tillträdde som president och pekar ut landet som ett ”att hålla ögonen på”. Ett annat sådant land som nu ska hårdbevakas av institutet är Brasilien efter att den konservative Jair Bolsonaro valdes till president.

Ytterligare ett land som fått se sin placering sjunka är Australien. Både USA och Australien har på senare år varit i internationellt medialt fokus för sina åtstramningar i migrationspolitiken.

I ett uttalande i samband med att de senaste siffrorna offentliggjordes sade också institutets VD Patricia Moreira att ”många demokratiska institutioner hotas av ledare med auktoritära eller populistiska tendenser”. Som exempel på sådana länder nämns Ungern och Polen.