Den dödliga och mycket smittsamma sjukdomen ebola var tidigare en angelägenhet för ett fåtal länder i centrala Afrika. Idag riskerar, till följd av globalisering och omfattande migration, även länder som Sverige att drabbas av den fruktade farsoten. Beredskapen för en epidemi har varit extremt bristfällig i landet men ska nu bli något bättre när universitetssjukhuset i Malmö bygger en högisoleringsenhet för ebolapatienter. Det finns ännu dock varken vaccin eller mediciner som biter på viruset.

Hittills har endast universitetssjukhuset i Linköping kunnat ta emot konstaterat och misstänkt ebolasmittade patienter. I Södra sjukvårdsregionen som utgör porten mot omvärlden är man djupt oroad över den bristfälliga beredskapen. Nu går därför Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne ihop för bygga en högisoleringsenhet i Malmö.

– Det är det inte frågan om, utan när, en ny epidemi bryter ut, slår Maria Josephson, verksamhetschef vid Skånes universitetssjukhus (SUS), fast.

Det är på SUS man beslutat att högisoleringsenheten ska placeras. Josephson anser att den svenska allmänheten när enheten är på plats ”kan känna sig trygg”.

Enheten som planeras stå klar i slutet av 2019 kommer dock endast att kunna inrymma ett fåtal ebolapatienter. Vid en mer omfattande smittspridning i landet förslår den inte långt.

Den ökande risken för ett ebolautbrott i Sverige och nödvändigheten av en förbättrad beredskap mot sjukdomen har sedan 2014 diskuterats vid möten mellan Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB. Man har dock valt att hålla en låg profil kring dessa diskussioner för att inte skapa oro bland medborgarna.

Man har på nationell nivå inte velat signalera att någon allvarlig hotbild föreligger och därför sagt nej till samordnade statliga satsningar. Det är därför upp till landstingen att bestämma om man vill öka sin beredskap mot ebola eller inte.

Södra Regionvårdsnämnden har utifrån regionens geografiska belägenhet med ett gränssnitt mot omvärlden beslutat att bättre rusta sig för ett ebolautbrott, som man alltså är övertygad om kommer att drabba regionen förr eller senare.

Högisoleringsenheten ska kunna ta emot såväl patienter som insjuknat i Sverige som resenärer som invandrar eller återvänder till Sverige från resor till eboladrabbade länder. I tider mellan ebolautbrotten ska enheten kunna användas för andra typer av vård, vilket enligt SUS ledning gör den till en god investering för skattebetalarna.

Ebola är ett virus som orsakar så kallad hemorragisk feber eller blödarfeber. Dödligheten är hög och det finns inga mediciner som biter på viruset och inte heller något verksamt vaccin. Viruset är mycket smittsamt. Inkubationstiden kan vara allt mellan ett par dagar och en månad, varför smittan kan ha fått brett fäste i ett samhälle innan personer börjar insjukna.