Samtidigt som budgeten för 2022 släpps presenteras också höständringsbudgeten för 2021. Där ingår bland annat nästan nio miljarder extra för EU-avgiften som höjts.

Utgiften för klimatbonusbilar beräknades bli 2,9 miljarder men ökas nu till 4,8 miljarder kronor. Det innebär en ökning med ungefär 65 procent.

En annan punkt gäller nästan 1,4 miljarder till anslaget som bekostar underhållet av statliga järnvägar. Pengarna ska finansiera en tillfällig nedsättning av banavgifterna som företag på spåren betalar till staten, vilket ska underlätta för företag som drabbats av ekonomiska konsekvenser under pandemin.

LÄS ÄVEN: Stor folklig majoritet för svenskt veto mot höjd EU-avgift

Den absolut största delen av de extra 22 miljarderna går dock till den höjda EU-avgiften som blir betydligt högre än regeringen tidigare räknat med – ursprungsbeloppet 45 miljarder kronor höjs med 8,8 miljarder.