Samhällsnytt uppmärksammade häromdagen den omfattande kritik som riktats mot SVT efter att man anställt en person som nyhetsankare med så dåliga svenska språkkunskaper att nyhetssändningen för många blev obegriplig. På SVT avvisar man dock kritiken och menar att dålig svenska är en del av den språkliga mångfald som finns i Sverige och på Public Service-bolaget.

SVT jämställer, i ett svar till de som klagat, undermålig svenska med att tala en svensk dialekt. Många menar dock att jämförelsen haltar då genuin lokal dialekt visserligen kan vara svår att förstå för svenskar från andra landsändar men i övrigt är språkligt korrekt. Man menar att SVT dessutom inte anlitar nyhetsankare som talar så utpräglad dialekt att den inte kan förstås av andra, alternativt utbildat sådana personer i rikssvenska.

SVT skriver också vad som uppfattats som att om en medarbetare talar så dålig svenska att den inte kan förstås, så ska man ha en tolk med i sändningen som kan förklara vad som sagts.

LÄS MER: Nyhetsankare med kraftig brytning väcker känslor

I det aktuella fallet var det dessutom inte bara fråga om svår brytning utan också om grammatiskt bristande språkhantering. Kritikerna menar därför att det inte är relevant att hänvisa till mångfald, såvida man inte menar att bristande kompetens också ska ingå i mångfaldsbegreppet. I så fall kan SVT anställa medarbetare som överhuvudtaget inte har några journalistiska färdigheter eftersom även det kan sägas återspegla hur det ser ut ute i samhället.

Man menar också att god språkhantering utgör en central del av de kvalifikationer en nyhetsuppläsare bör ha medan fullgod svenska kan vara mer underordnat i andra yrken.