Som Samhällsnytt rapporterade i december väljer SVT att betala rättegångskostnaderna för de tre SVT-anställda som dömdes för människosmuggling. Vi sökte SVT under nästan två veckor för att få svar på våra frågor. Nu visar det sig att SVT väljer att höja människosmugglarnas löner till en stor extrakostnad för skattebetalarna.

Under försommaren 2014 befann sig tre medarbetare från SVT i Grekland för att spela in programserien ”Fosterland”, som senare sändes i tv. När de skulle resa tillbaka till Sverige bestämde sig de SVT-anställda för att smuggla en migrant till Sverige. De dömdes sedermera för brottet.

Rättegångskostnaderna uppgick till 152 384 kronor, ett belopp SVT alltså väljer att bekosta med skattebetalarnas pengar.

Sökt SVT i två veckor
Samhällsnytt har i snart två veckor, sedan den 20 januari, försökt nå SVT:s kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala med frågor om hur de tänkt betala rättegångskostnaderna. Eftersom en rättegångsskuld är en personlig skuld kan inte SVT betala den utan att det blir en utbetalning av lön.

LÄS MER: SVT:s hantering av Önnevall-fallet oacceptabel från början till slut

Vi försökte få klarhet i detta utan framgång, men den 23 januari går de ut i en artikel i Expressen, möjligen på grund av Samhällsnytts frågor, och förklarar där att ”SVT kommer att betala arbetsgivaravgift eller moms och medarbetarna kommer själva att förmånsbeskattas”.

Dyrt för skattebetalarna
För att de tre privatpersonerna ska få ut hela beloppet på 152 384 kronor, måste SVT i normala fall betala ut en lön på cirka 218 000 kronor, förutsatt att de dömda inte behöver betala statlig skatt på inkomsten, eftersom kommunalskatten i runda tal ligger omkring 30 procent.

SVT skriver dock att medarbetarna ska ”förmånsbeskattas”. Enligt Skatteverket är det ”alla former av ’ersättning för arbete’ som man som anställd kan få i annat än kontanter”. Det är oklart hur detta skulle vara ersättning för arbete.

LÄS ÄVEN: Det svensk media kräver av alla andra lever de inte upp till själva

Lönen kostar i sin tur SVT sociala avgifter, lågt räknat omkring 31 procent. Under förutsättning att de dömda betalar normal inkomstskatt skulle kostnaden för SVT, och därmed skattebetalarna, då bli omkring 290 000 kronor.

Rasiwala slänger på luren
Igår nådde vi till slut Rasiwala med våra frågor:

Är ni medvetna om att detta innebär ungefär en utgift för skattebetalarna på 100 000 kronor extra eftersom ni måste betala skatterna?

– Ja, det är vi medvetna om och det beskattas också av personen i fråga. Men vi har inte fått de exakta summorna än så jag kan inte vare sig bekräfta eller spekulera i den exakta summan men det stämmer som du säger, att en lön alltid medföljer sociala avgifter med en lön.

Hur ser ni på att ni ökar kostnaderna för skattebetalarna, när personer brutit mot svensk lag med uppsåt?

– Ja, vi har ju varit tydliga med att vårt ansvar bygger ju på att vi valde att sända det som hände.

Jo, det har jag förstått men ni valde att betala det här och betala det som lön och då är frågan, varför ni betalar ni så mycket pengar?

– Ja, vi har ingen annat val. Vi betalar ut det som lön och då följer vissa konsekvenser med det.

Så han får alltså en löneförhöjning för att han brutit mot svensk lag? Vilka signaler skickar det till ungdomar till exempel?

– Vad är syftet med frågan? Jag tycker vi har besvarat det ganska väl både i den där Expressen-artikeln samt i den här bloggen så jag måste kunna hänvisa till dem. Jag tycker det är ganska utförligt beskrivet hela argumentationen.

Var frågan otydlig? Vilka signaler skickar det till ungdomar?

– Jag får nog hänvisa till dem, tack, avslutar Rasiwala och slänger på luren.