Den genomsnittliga IQ-nivån har börja sjunka i den utvecklade västvärlden. På senare tid har det florerat myter om att det beror på ”folkutbytet” där människor med västligt ursprung till allt högre andel ersätts med människor från regioner där IQ-nivån i snitt hävdas vara väsentligt lägre. Dessa konspirationsteorier slår nu SVT hål på. Den verkliga orsaken till nedgången är den elektroniska miniräknarens intåg i den västerländska människans liv.

Det rönte stor medial uppmärksamhet när den sverigedemokratiske lokalpolitikern Bertil Malmberg i ett anförande i regionfullmäktige i Sörmland reste farhågor om att det kunde blir problematiskt att integrera kvotflyktingar från Sudan med hänvisning till deras enligt mätningar mycket låga genomsnittliga IQ och sedan åtalades för hets mot folkgrupp för påståendet.

Malmberg fälldes i tings- och hovrätt men friades slutligen av Högsta domstolen. Händelsen innebar att en gammal diskussion om påstådda IQ-skillnader på gruppnivå kopplat till etnicitet och geografiskt ursprung fick nytt bränsle. Detta parallellt med att en annan diskussion, den om ett påstått ”folkutbyte” som ett resultat av en exceptionellt hög utomvästlig invandring också fått ny näring.

LÄS ÄVEN: It’s the intelligence, stupid

Ingen kausalitet bakom korrelation

I vissa kretsar sammankopplas dessa två diskussioner med en tredje; det konstaterade faktumet att den genomsnittliga IQ-nivån i västvärlden börjat sjunka på ett sätt som tidsmässigt korrelerar med det som här beskrivs som de senaste decenniernas ”massinvandring”. Att det skulle finnas en kausalitet i detta är emellertid något som SVT nu avlivar som en konspirationsteori och myt.

LÄS ÄVEN: Nobelprisvinnare får titlar indragna – hade för kontroversiella åsikter om intelligens och etnicitet

Trendbrott i Flynneffekten

Man hänvisar i det senaste avsnittet av sin folkbildande programsatsning Idébyrån till den norske forskaren Ole Røgebergs rön. Han har mätt intelligensen hos en grupp försvarsrekryter i Norge som i sak bekräftar att en nedgång i IQ sker och att det skett ett trendbrott i den så kallade Flynneffekten. Enligt den har den genomsnittliga IQ-nivån i väst ökat sedan riktiga studier och mätningar började göras på 1930-talet, men de senaste tre till fyra decennierna har kurvan alltså planat ut och börjat vända nedåt.

Sedan DNA upptäcktes och fram tills nu och har forskningen varit relativt ense om att hjärnans intelligens i likhet med andra fysiologiska egenskaper hos människan till övervägande del är ärftlig. Framför allt är det på mödernet man ansett det få genomslag hos barnet, detta på grund av kvinnans kromosomuppsättning.

LÄS ÄVEN: Studier: Genetik avgörande för barns egenskaper – och skolprestationer

Inte gener utan miniräknaren

Men det här är helt fel upplyser oss SVT nu om. Arvsanlag har inget med saken att göra. Till studion har man bjudit in en annan forskare Ulf Danielsson. Han forskar visserligen i teoretisk fysik, vilket är en helt annan disciplin, men han vet ändå att det inte är generna utan miniräknaren som är boven i dramat.

Det kan han anekdotiskt personligen intyga genom skillnader mellan honom själv som inte använde miniräknare i skolan, och hans yngre bröder som gick i skola efter att miniräknaren introducerats där.

– Jag vet att man började använda miniräknare i undervisningen när mina småbröder började i skolan. De har kanske mindre kunskap att lösa matematik snabbt med bara penna och papper, konstaterar han.

Att intelligensen i västvärlden kontinuerligt ökat för att först de senaste decennierna vika av nedåt, så som Flynneffekten och Røgeberg visar, konstaterar Danielsson också är helt fel. I stället var människans genomsnittliga intelligens som högst för 20 000 år sedan får vi veta – det vill säga mer än 10 000 år innan de första civilisationerna.

Vilka mätningar från den tiden som Danielsson lutar sig mot framgår tyvärr inte i inslaget. Men SVT hamnar högt bland medier i förtroendemätningarna och har som public service-aktör ett uppdrag att vara sakliga, så uppgifterna är att lita på.

LÄS ÄVEN: Nationell IQ-nivå bästa förutsägelsen för ekonomisk tillväxt

Människor inte smartare i hög- än lågutvecklade samhällen

Att de människor som byggt de moderna civilisationerna skulle vara smartare än de som blivit kvar i ett mer primitiv stadium av samhällsutveckling, eller rentav på jägar- och samlarnivå, får vi också lära oss av Danielsson inte stämmer. Här råder inget samband, slår han fast.

– Det är inte nödvändigtvis så att civilisationens utveckling sammanfaller med att vi blir smartare.

Varför tredje världen hamnat på efterkälken förklaras inte i inslaget, men SVT har i andra sammanhang upplyst tittarna om att det har sin förklaring i kolonialismen. Att utvecklingen i många fall började backa när dessa länder blev självständiga beror på den så kallade post-kolonialismen, på samma sätt som förklaringen till att personer från den delen av världen klarar sig sämre när de migrerar till väst är den strukturella rasism och vardagsrasism de utsätts för när de kommer hit.

Den som vill förkovra sig ytterligare med saklig och opartisk fakta och kunskap i stället för att vilseledas av myter och konspirationsteorier kring intelligens kan se ett klipp från det upplysande inslaget i SVT:s folkbildningssatsning Idébyrån HÄR. Hela programavsnittet kan ses på SVTPlay HÄR.

LÄS ÄVEN: Ny studie bekräftar: Sverige världens minst rasistiska land