På torsdagen uppmärksammade Samhällsnytt att SVT i sina nyhetssändningar inte hade något inslag om att det hårt kritiserade lagförslaget om att ge 9000 afghanska unga män med avslag på asylansökan amnesti antagits av riksdagen. Vi ifrågasatte Public Service-bolagets nyhetsvärdering och prioriteringar. På fredagen kom ett argt mejl från SVT:s kommunikationschef med krav på att Samhällsnytt ändrar eller tar bort artikeln.

I sitt mejl till Samhällsnytts redaktion kräver Frida Mörtsell att vår artikel ”korrigeras” men klargör inte vad som avses med detta. Eftersom hela artikeln vilar på omständigheten att SVT i sina nyhetssändningar valde bort att rapportera kring riksdagsbeslutet om afghanamnestin, vilket Mörtsell anser inte stämmer, är kravet om korrigering svårt att tolka på något annat sätt än att det är en avpublicering av artikeln som avses.

Mörtsell kan emellertid inte peka ut några faktafel i Samhällsnytts publicering. Som belägg för att vi har fel hänvisar hon till en notis på SVT:s webbplats där omröstningen i riksdagen omnämns. Men Samhällsnytt har aldrig hävdat att SVT inte skrivit om beslutet på webben. Det vi påpekade var att nyheten inte bevärdigades med något inslag i SVT Aktuellts nyhetssändningar.

SVT:s webbplats är en förhållandevis ny sidoverksamhet och det är som etermedieaktör bolaget främst bör betraktas och bedömas, i synnerhet i egenskap av Public Service-aktör med särskilt ansvar för att rapportera sakligt och opartiskt. Public Service-reglerna gäller nämligen inte för SVT:s verksamhet på webben och det som skrivs där faller därför vid sidan av sådan kritik som fokuserar på SVT:s Public Service-åtaganden.

Mörtsell anför vidare som belägg för att Samhällsnytt har fel att afghanamnestin berördes av SVT Nyheters politiske kommentator Mats Knutson i ett inslag där Socialdemokraternas ras i opinionen analyserades. Det argumentet faller emellertid på att vi i vår artikel faktiskt nämner detta korta, allmänna och parentetiska omnämnande av lagförslaget.

Det Samhällsnytt kritiserat är att det i SVT:s nyhetssändningar på torsdagen saknades ett dedicerat nyhetsinslag om riksdagsbeslutet med efterföljande studiodebatt med inbjudna gäster från partier som röstat för och emot amnestilagen.

LÄS MER: SVT mörkade afghanamnestin: ”inte ett enda ord” i torsdagens långa Aktuellt

Mörtsell erkänner indirekt att nyheten underrapporterades och skyller detta på att torsdagen ”var en händelserik dag med många stora nyheter”. Det stämmer att det fanns andra viktiga nyhetshändelser att fokusera på, inte minst livstidsdomen mot den uzbekiske terroristen Rakhmat Akilov.

Men som Samhällsnytt påpekat fanns det, efter att dessa nyhetsinslag getts erforderligt utrymme, ledig tid kvar i tablån som SVT Nyheter i stället valde att fylla med lättviktigt innehåll, bland annat ett agendajournalistiskt reportage om feministiskt rock-kollo för unga tjejer.

Dessutom avsatte man ansenlig programtid åt en debatt om vinster i välfärden mellan vänsterledaren Jonas Sjöstedt och KD-ledaren Ebba Busch Thor. Detta trots att en identisk debatt i frågan anordnats av SVT Nyheter bara några dagar tidigare mellan statsminister Stefan Löven (S) och SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Samhällsnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind kommenterar:

– Enligt min bedömning finns inga skäl att ändra något i vår publicering. Artikeln innehåller inte några faktafel och kritiken mot SVT:s nyhetsvärdering är befogad. Det är också anmärkningsvärt att SVT anser sig ha rätt att utöva den här sortens påtryckningar mot andra medieaktörer.

– SVT är en av aktörerna i den granskande mediekartellen Faktiskt.se vars syfte bland annat är att nagelfara andra medieaktörer och avslöja falska nyheter. Det är angeläget att någon även granskar granskarna, inte minst under ett valår. Det gäller i synnerhet en Public Service-aktör som SVT som utger sig för att följa direktiven om opartiskhet och saklighet men tyvärr ofta brister i det ansvaret.

Frida Mörtsell var, innan hon tillträdde som kommunikationschef på SVT, projektledare på den vänsterradikala och identitetspolitiska rekryteringsorganisationen Rättviseförmedlingen. Organisationen har fått hård kritik för att propagera för att kön, hudfärg, ras och etnicitet ska användas som kvalifikationer i jobbansökningar, kriterier som många menar är rasistiska och könsdiskriminerande men som Rättviseförmedlingen använder i sin egen verksamhet när man headhuntar åt sina uppdragsgivare.