Facebook-kartan heter ett verktyg som statliga SVT utvecklat för licensbetalarnas pengar i stället för att använda dem till att producera programutbud. Tanken bakom verktyget är att SVT är smartare än vanliga svenskar som man anser behöver hjälp med att avgöra vilken information på Facebook som är bra och vilken som är dålig.

Man är på SVT som på andra traditionella mediehus orolig över att förlora det grepp om mediekonsumenternas informationsinhämtning och åsiktsbildning som man tidigare haft. Undersökningar visar att svenskarna, framför allt de yngre, i stor utsträckning väljer andra informationskanaler. Och allra störst är Facebook, i vissa grupper står den sociala mediejätten för över 40 procent av det medieutbud som en person konsumerar.

SVT-verktyget Facebook-kartan hoppas man ska bidra till att ”lösa problemen” med att mediekonsumenterna inte gör som SVT tycker att de ska göra. Det är tänkt att ”öka mediekonsumenters kritiska tänkande”, dock inte beträffande det – ofta hårt kritiserade – utbud som SVT själva och andra traditionella medieaktörer publicerar. Det har verktyget gemensamt med den liknande satsning kallad Faktakollen man tidigare lanserat och det panmediala samarbetsprojektet Kritiskt.se där SVT också ingår som en aktör.

Malin Dahlberg, som är redaktör på SVT och ansvarig för Facebook-kartan, tror att svenska folket – i motsats till henne själv och hennes kollegor – inte har förmåga att hantera den information de möts av i sociala medier. Nu ska de få hjälp från de mer upplysta SVT-medarbetarna med ”att handla källkritiskt” och ”navigera i ett osorterat informationslandskap på sociala medier”.

Vill påverka valutgången
Ett av huvudsyftena med verktyget är att påverka valutgången den 9 september. Malin Dahlberg förklarar att användaren med hjälp av Facebook-kartan ”ska kunna identifiera vilka valfrågor som engagerar mest på Facebook just nu, vilka grupper och sidor som är aktiva i diskussionen och vad som delas där”. All ”desinformation” tror hon inte att SVT klarar att rå på med verktyget men hon hoppas ändå att SVT ska kunna lära mediekonsumenten att tänka.

Malin Dahlberg menar att SVT med Facebook-kartan ”bidrar med en större transparens till hur opinionsbildning på sociala medier förs under valrörelsen”, vilket man hoppas ”ska öka mediekonsumenters kritiska tänkande” och förmå dem att inse när de har hamnat i en så kallad ”filterbubbla”, dvs ett informationsflöde som SVT och övrig msm-media inte har inflytande över.

Malin Dahlberg uppger att ett annat syfte med Facebook-kartan är att SVT ska kunna använda det som ett ”researchredskap” för att bättre kunna övervaka hur svenskarna beter sig och vad de skriver i sociala medier i den politiska debatten och valrörelsen.

Samhällsnytt testar
Samhällsnytt har prövat Facebook-kartan. Vi klickade oss in på avdelningen ”Invandring och integration” och vägleddes av SVT då dels till bolagets eget material och de stora tidningsdrakarna, men också till sådana underavdelningar som Interasistmen, ETC, Sanningen om Sverigedemokraterna, Vi som inte tänker rösta på Sverigedemokraterna 2018, Vi har inte plats för rasister.

Bland de särskilt utvalda tre i topp-länkarna återfanns två till samma Aftonbladet-artikel, i vilken tidningen gör reklam för skådespelaren Joel Kinnaman där han från sin lyxvilla i Beverly Hills berättar för svenskarna här hemma att de inte ska rösta på SD, eftersom ”vi vet vad slutdestinationen är för den som kliver på det tåget” med referens till de tyska nazisternas koncentrationsläger. Att filmen hyllas är Aftonbladets budskap.

Däremot kunde vi på Facebook-kartan inte hitta en enda länk till en artikel på Samhällsnytt, än mindre till någon egen underavdelning. Detta trots att vi är en av de ledande och mest besökta mediewebbplatserna i Sverige med troligen också den mest omfattande bevakningen av och kommentarsdiskussionen kring frågor och nyhetshändelser relaterade till invandring och integration. Många av våra artiklar delas tusentals gånger på Facebook.