I ett inslag i Aktuellt på torsdagskvällen hade SVT:s ”klimatkorrespondent” Erika Bjerström letat upp en vit man att intervjua för att samtidigt beklaga sig över dennes hudfärg, kön samt ålder.

Trots sin påstådda oro för den förment annalkande klimatkatastrofen flyger Erika Bjerström i skytteltrafik över hela världen för att göra sina reportage om hur bland annat luftföroreningar i väst sägs påverka och förstöra fattigare länder.

LÄS ÄVEN: Kritik mot klimatpropaganda i SVT

Torsdagskvällens reportage handlade om befolkningsökningen i världen och dess påverkan på de så kallade klimatförändringarna. I samband med detta intervjuade Bjerström Robin Maynard, kampanjchef för organisationen Population Matters som förordar mindre familjer i väst och för att biståndet ska satsa mer på familjeplanering i fattiga länder.

I intervjun säger Maynard att befolkningsökningen pekas ut som en av nyckelfaktorerna till klimatförändringarna i den senaste IPCC-rapporten. Han menar att det inte går att minska klimatförändringarna såvida man inte tar itu med befolkningsökningen – vilket får Bjerström att dra in Maynards hudfärg och ålder i det hela.

Arbetade för Miljöpartiet

Innan Erika Bjerström anlitades av statstelevisionen arbetade hon för Miljöpartiet och Dagens Nyheter. Redan för 30 år sedan varnade hon i sina artiklar för att jorden ”liknar allt mer ett skrumpet äpple” på grund av ”ökad solstrålning, stigande temperaturer, nerhuggna skogar och bortblåst matjord”.

LÄS ÄVEN: SVT:s klimatreporter rekryterades från MP till public service