Löfven hade rätt och Kristersson fel – kärnkraften kan läggas ned utan att det innebär några problem för svensk elförsörjning. Det hävdar SVT på nyhetsplats med stöd från en ”expert”. Något som SVT inte berättar är att experten ifråga är en person med djupa försänkningar i såväl vindkraftslobbyn som den klimatkristroende del av miljörörelsen som propagerar för så kallad hållbar omställning.

I SVT:s stora partiledardebatt häromdagen hävdade Stefan Löfven (S) att Sverige behöver göra en klimatvänlig omställning av elproduktionen. Därför bör kärnkraften (som inte släpper ut några klimatpåverkande växthusgaser) läggas ned argumenterade statsministern. Han påstod också att Sverige har ett så stort elöverskott att kärnkraften inte behövs.

Löfven hamnade under debatten i dispyt med M-ledaren Ulf Kristersson som förklarade att om kärnkraften läggs ned kommer Sverige att drabbas av elbrist – den kan inte ersättas genom utbyggnad av vindkraft, som dessutom är en opålitlig kraftkälla då den inte levererar någon el när det inte blåser.

I en artikel på nyhetsplats ger statskontrollerade SVT Löfven rätt. Man lutar sig i sitt omdöme mot Ola Carlson, professor vid Chalmers i Göteborg, som i artikeln presenteras som ”expert”. Men nu får statstelevisionen kritik för bristande saklighet och opartiskhet. En av de som reagerat är Josef Fransson (SD), suppleant i riksdagens näringsutskott.

I ett inlägg på Twitter ber han statstelevisionen förklara varför man utnämnt en ”vindkraftsaktivist” till expert och sanningsvittne för att avgöra vem av de två partiledarna som hade rätt. Fransson bifogar också ett stapeldiagram över Sveriges elproduktion och elbehov som indikerar ett stort elunderskott om kärnkraften försvinner.

När Samhällsnytt granskar Ola Carlson visar det sig att hans professur på Chalmers dels endast är en biträdande sådan och dels i kompetensområde begränsad till förnybar elproduktion. Han är också en flitig opinionsbildare för vindkraft och har varit involverad i flera debatter om svensk elproduktion där han profilerat sig som kärnkraftsmotståndare.

Ola Carlson är vidare ordförande i den miljö- och klimataktivistiska stiftelsen Ekocentrum som har en uttalad politisk agenda att ”påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle”. Han är också ledare för lobbygruppen Svenskt vindkrafttekniskt centrum (SVTC).

SVT har tidigare fått kritik för att slarva med opartiskheten och sakligheten när det gäller såväl personer som titulerats experter eller uppgetts vara slumpvis utvalda intervjuobjekt på gatan. Vid flera tillfällen har det framkommit att det rört sig om personer med en tydlig och inte sällan partipolitiskt organiserad agenda, företrädesvis på vänsterkanten.