Ett inslag i SVT Nyheter om det påstådda globala klimathotet får svidande kritik efter en expertgranskning. Det handlar om felaktiga och missvisande fakta och om sammanblandning av väder och klimat.

Den 25 augusti sände SVT Rapport ett nyhetsinslag om den mot USA:s sydkust då annalkande orkanen Laura. Inslaget följdes upp med en studiodiskussion där man tog ett mer allmänt grepp om det påstådda ”klimathotet”.

De som samtalade var SVT Rapports nyhetankare Lisbeth Åkerman och SVT-medarbetaren Erika Bjerström, numera befordrad från vanlig utrikeskorrespondent till ”global kilmatkorrespondent”. Ingen extern expert var inbjuden och en rad påståenden om klimatförändringar framkastades utan att dessa belades med några källor eller data.

SwebbTV har i sitt senaste program bjudit in klimtexperten Staffan Mörner för att granska och diskutera det aktuella SVT-inslaget – stämmer Bjerströms påståenden med tillgängliga fakta och är de väderhändelser hon exemplifierar med relevanta för att leda i bevis några av människan orsakade hotande klimatförändringar

Mörner har bland annat skrivit boken ”Borde man oroa sig för klimathotet” och är väl förtrogen med de data som klimatalarmister åberopar men också med data som dessa vanligtvis utelämnar trots att de är framtagna av erkända auktoriteter på området.

Tillsammans med SwebbTV:s programledare Mikael Willgert går Mörner igenom de påståenden som görs i SVT:s inslag och granskar dem mot tillgängliga fakta. Det visar sig då att mycket lite av det SVT-redaktionens klimatkorrespondent hävdar stämmer med verkligheten.

Vissa uppgifter är direkt felaktiga. Andra är utvalda så att de ger en missvisande bild. Uppgifter som i sak stämmer är i flera fall inte som påstås klimatrelaterade utan har andra orsaker och förklaringar.

Sammantaget kommer man vid en granskning fram till att inslaget måste ges underkänt och att bristerna är så allvarliga att det kan rubriceras som fake news.