En person har tidigare sökt asyl i Tyskland på flykt undan krigets Syrien. Nu får han asyl i Sverige som torterad egyptier som deltagit i demonstrationer på Tahrirtorget. Han menar även att en ”fiende” som han inte vill namnge blivit högt uppsatt politiker och att han borde få stanna eftersom han är sängvätare.

En person som numera säger sig stamma från Egypten sökte asyl i Sverige första gången i juni 2015 . Samma månad beslutade Migrationsverket att utvisa honom till Tyskland med stöd av de så kallade ”Dublinreglerna”. Fingeravtryckskontrollering visade att han tidigare sökt asyl i Tyskland med ett annat uppgivet namn och då påstått sig vara syrier. Tyskarna ska ha tvivlat på att han är syrier eftersom han talar något som kallas för ”högarabiska”. Mannen kände inte för att åka till Tyskland utan stannade kvar i Sverige. I december 2016 gick tidsfristen för att utvisa honom till Tyskland ut och i februari 2017 sökte han igen asyl i Sverige.

Rabalder i skyltbutiken

Mannen påstår att han blev gripen i samband med en demonstration på Tahrirtorget i Kairo i februari 2011 och inte blivit frisläppt förrän i november samma år. Under tiden i fångenskap ska han ha blivit torterad. Efter att mannen släppts fri ska enligt Migrationsverkets utredning följande ha utspelat sig på det företag som säljer skyltar och banderoller som han driver:

”Efter frigivningen återgick du till ditt arbete. En konflikt uppstod på arbetsplatsen när fyra demonstranter och högt uppsatta poliser av en slump samtidigt infann sig på arbetsplatsen. Konflikten urartade och du bad båda gruperna att lämna platsen. Du blev därefter av båda grupperna anklagad för att stödja den motsatta sidan i konflikten. Den 10 februari 2012 utsattes din bostad för en gryningsräd och du anklagades för att ha stulit ett vapen från en polis. Du fördes på nytt bort till en okänd plats där du förhördes och utsattes för tortyr. Polisen ville att du skulle bli informatör.”

Han ska ha släppts fri i april 2012 och gömt sig i Egypten fram till november 2012, hotad av Sjätte april-rörelsen som anklagade honom för förräderi.

Migrationsverket har utifrån sina förhör kommit fram till att mannen förmodligen kommer från Egypten då han kan såpass mycket om landet. Verket anser att mannens berättelse vad gäller att han ska ha suttit fängslad i Egypten är såpass detaljerad att den delen av hans asylberättelse godtas.

Vid ett så kallat ”registreringssamtal” i samband med att han sökte asyl ska han ha sagt att han lämnade Egypten först 2014 men han har senare ändrat sig och påstår sig numera ha lämnat landet redan 2012. Mannen hävdar att han i telefonsamtal med familjen i Egypten ska ha fått reda på att de trakasserats av säkerhetstjänsten. Då slutade mannen kontakta sin familj.

Vill ej namnge hemlig fiende

Mannen hävdar även att en av hans ”fiender” inom Sjätte april-rörelsen ska ha blivit högt uppsatt politiker. Han vägrar dock uppge något namn på denne påstått existerande person.

Mannen menar på att han kommer ”likvideras” av säkerhetstjänsten om han tvingas återvända. Migrationsverket menar på att mannen inte lämnat några uppgifter om varför han skulle vara av intresse för säkerhetstjänsten. Migrationsverket anmärker även på att han enligt sin egen berättelse släpptes fri av säkerhetstjänsten i april 2012. Verket väljer att inte ge honom uppehållstillstånd utifrån hans asylberättelse.

Vill ha asyl för att han kissar på sig

Inför Migrationsverkets utredning önskade mannen även få asyl på grund av sina hälsoproblem. Så här refererar Migrationsverket det läkarutlåtande mannen lämnat in:

”I utlåtande framgår att du känner smärtor på olika delar av kroppen, särskilt i vänster axel, vänster knä, vänster akillessena, höger sida av bröstkorgen och handlederna. Vidare framkommer att du tar smärtstillande medicin och att du lider av mardrömmar, sömnbrist och ibland skakningar i kroppen. Du har ont i ryggen och det händer att du kissar på dig nattetid”.

Migrationsverket bedömde inte att hälsoproblemen var livshotande och delade därför inte ut sjukvårdsasyl till mannen. Verket beslutade att neka mannen uppehållstillstånd varefter han överklagade till migrationsdomstol.

Mannens minnessvårigheter förmildrande omständighet

När det gäller tveksamheten kring huruvida mannen lämnade Egypten 2012 eller 2014 som han först angivit menar migrationsdomstolen på att att man inte kan lägga någon större vikt vid att mannen ändrat sig på denna punkt. En av anledningarna till att man inte ska göra det är enligt domstolen att det av ”åberopat läkarintyg framgår att A till följd av PTSD lider av problem med koncentrationen och minnessvårigheter”.

Domstolen menar vidare på att mannen lämnat en ”under asylprocessen oförändrad berättelse”, förklarat att han kunde lämna Egypten legalt genom att betala en muta och att det inte finns anledning att ifrågasätta att säkerhetstjänsten ska ha trakasserat mannens familj. Domstolen skriver även att de uppgifter mannen lämnat om Egypten 2011-2012 och om det politiska läget i landet idag stämmer överens med tillgänglig landinformation.

Till sist väljer domstolen att tilldela mannen flyktingstatus och uppehållstillstånd med en motivering som avslutas med följande meningar:

”A har frihetsberövats vid två tillfällen under sammanlagt cirka elva månader och utsatts för tortyr. A har vid det senare tillfället uppmanats att bli angivare för säkerhetstjänsten, varefter han flydde landet. Migrationsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta att A:s familj uppmärksammats och hörts om honom. Med beaktande av dessa omständigheter bedömer migrationsdomstolen att det får anses sannolikt att A betraktas som en motståndare av de egyptiska myndigheterna och att han förmått göra sannolikt att det vid en framåtsyftande bedömning finns en hotbild mot honom. A har därmed gjort sannolikt att han vid ett återvändande löper risk att utsättas för flyktinggrundande förföljelse och att han återigen kan komma att utsättas för godtyckligt frihetsberövande och tortyr.”

Domen har målnummer UM 6257-19 och går att beställa från förvaltningsrätten i Malmö. De som dömde var rådmannen Ann-Kristin Lidström och nämndemännen Staffan Broddesson (C), Marie-Louise Fredin (KD) och Eva Märta Granqvist (V).