Ormen som övergår till en transperson kan sprida budskapet att transsexuella personer är onda. Det är en av förklaringarna till att tavlan Paradiset nu plockas ned från S:t Pauli kyrka. 

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om den kontroversiella HBTQ-tavlan Paradiset som antogs som altartavla i S:t Pauli kyrka i Malmö den första advent. Nu meddelar kyrkoherde Per Svensson i ett pressmeddelande att han beslutat att tavlan ska plockas bort från kyrkorummet.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan inviger ny altartavla: HBTQ-paradis ersätter Adam och Eva

Svensson säger att det är helt okontroversiellt med ett homosexuellt par i konstverket. Han menar dock att ormen som övergår i en transsexuell person kan tolkas som att transsexuella är onda – en inställning som kyrkan inte ställer upp på. Han hävdar också att äpplen som i tavlan ligger på marken kan sända ut en fråga om ”vems kunskap bilden vill berätta”.

– Jag insåg först inte komplexiteten, men vid närmare eftertanke och omsorgsfull diskussion med ledningen, finns det inget annat alternativ än att flytta tavlan från kyrkorummet. Jag vill understryka att tavlan har inget att göra med var Svenska kyrkan står gällande HBTQ-frågorna, vilka vi oförtrutet arbetar vidare med. Just nu planerar vi bland annat för deltagandet i den årliga Pridefestivalen i juni. Kyrkans teologiska grund är oerhört viktig, också i vår samtid. Vi kommer att fortsätta arbetet med HBTQ-frågorna med eller utan tavlan i kyrkorummet.