Samnytt har tidigare skrivit om att Telia i strid med domstolsbeslut lämnat upp sekretesskyddade uppgifter om sina kunder till piratjägare som för film- och musikbolags räkning driver in pengar från personer som misstänks ha fildelat upphovsrättsskyddat material. Internetleverantören Bahnhof skriver att Telias kunder på det här sättet har krävts på sammanlagt närmare 80 miljoner kronor.

Bahnhof är en av de Internetleverantörer som inte fallit till föga inför underhållningsjättarnas krav på att få ut kunduppgifter i syfte att pressa pengar av personer eller dra dem inför rätta för fildelning. Man har också kritiskt granskat hur konkurrerande Internetleverantörer agerat på film- och musikbolagens framstötar.

LÄS MER: Telia gav kunduppgifter till piratjägare – bröt mot domstolsorder

Nu har Bahnhof begärt ut domstolsbeslut från Patent- och marknadsdomstolen som visar att Telia – som delägs av svenska staten – trots tidigare avslöjanden om att lämna ut kunduppgifter på ett olagligt sätt fortsätter att göra detta.

Krav på 80 miljoner till 8 tusen kunder

Det handlar om nästa 8 tusen kunder där det sammanlagda värdet av de krav som bolagen riktat mot kunderna uppgår till 79 370 000 kr bara under de första månaderna av 2021. Ett enskilt brev kan innehålla krav på upp till 10 000 kronor.

Kritik har riktats mot att bolagens ombud, där advokatfirmorna Njord Law Firm och NEXT Advokater utmärkt sig, formulerar kraven på ett hotfullt sätt. Trots att utsikterna att vinna i en rättegång är mycket små hotar man med detta och de högre kostnader det skulle medföra, vilket skrämmer många att betala. I de fall det material som personerna misstänks ha fildelat är av erotisk art hotar piratjägarna även med att hänga ut personerna som porrsurfare.

Kryphål i svensk upphovsrättslagstiftning

Enligt Bahnhof kan den här maffialiknande utpressningsverksamheten fortgå på grund av ett kryphål i upphovsrättslagstiftningen. Man beskriver det som att verksamheten successivt expanderat till något som idag liknar en regelrätt industri och att många företag etablerat sig här för att kunna tjäna pengar på det här sättet som inte är möjligt i andra länder.

Enligt Bahnhof är Telia inte den enda Internetleverantör som röjer skyddade kunduppgifter till piratjägarna. Däremot är man den som gör det i störst skala.

Bahnhof fortsätter granska

Bahnhof skriver vidare att man i en uppföljande granskning kommer att närstudera de upphovsrättsföretag som etablerat den här sortens lukrativ verksamhet i Sverige genom att vad man anser är att missbruka de svenska upphovsrättslagstiftningen. Dessa är Highland Film Group, XFC Inc, Voltage Pictures LLC, PML Process Management, Counterlife Media LCC, Strike 3 Holdings LCC och NF Media Inc.