Då Telia river ned de fasta kopparledningarna i 221 byar och orter i år, för att vara helt borta till 2026, ska det enligt officiella uppgifter finnas god täckning för mobiltelefoni nästan överallt – men verkligheten är en annan.

Då Televerket bolagiserades 1992 fråntogs det gamla statliga telebolaget samhällsansvaret för basal telefoni och internet. Posten, som bolagiserades åter därpå, fick dock behålla sitt samhällsansvar. I Televerkets fall blev det i stället marknadens uppgift.

En av de som drabbades av den bristande täckningen, där den påstås vara god, är 87-åriga Gerd Eriksson. I januari i år upptäcktes hon av sin son Ulf Eriksson orörlig på sovrumsgolvet precis nedanför telefonuttaget som inte fungerar. Efter tre dygns strömavbrott är huset nedkylt. Han försökte få kontakt med sin mor som knappt var vid medvetande.

2018 hade Telia kapat det fasta telefonnätet i byn och all telefoni och internet går via mobilnätet, även Gerd Erikssons fasta telefon med extra stora knappar i vardagsrummet.

Enligt föreskrifter från Post- och telestyrelsen måste operatörer som Telia säkerställa att det går att ringa minst fyra timmar efter ett strömavbrott. Men för Ulf Eriksson blev det strömlöst redan en timme efter att strömmen försvann och att ringa gick inte. Han fick i stället åka och hämta sin 85-åriga moster för att se efter modern medan han åker för att hitta en plats med täckning och där ringa 112.

Till slut får han kontakt. Då modern hämtas är hennes temperatur 33,8 grader. Hon överlevde men demensen försämrades och hon fick flytta in på ett hem. I februari avlider hon.

Överklagade och slapp samhällsansvar

Då Telia börsnoterades 2000 ska långt framskridna planer på att behålla telenäten i ett statligt bolag ha funnits, något regeringen dock skrotade då det skulle sänka värdet på aktien. Post- och telestyrelsen, som befarade att inte hela landet skulle få en fungerande telefoni till ett överkomligt pris, utsåg dock i tysthet Telia till samhällsansvarig operatör 2005. På Telia överklagade man och vann två år senare.