Man befarar att mannen kommer begå eller medverka till terrorbrott. Migrationsverket har gett upp försöken att verkställa utvisningen.

Den irakiska mannen dömdes 2005 till fem års fängelse och utvisning för bland annat förberedelse till terroristbrott. Två år senare frigavs han villkorligt, rapporterar Dagens juridik.

Någon utvisning blev det inte då beslutet inte gått att verkställa. Istället fick mannen tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Idag bor 42-åringen i Stockholm och hålls under så kallad uppsikt och har anmälningsplikt fem dagar i veckan.

I fjol avbröt Migrationsverket försöken till att verkställa utvisningsbeslutet och avvaktar istället en ny prövning av mannens ansökan om uppehållstillstånd.

Säpo har begärt att mannens anmälningsplikt ska förlängas i ytterligare tre år.

Säpo ska enligt tillförlitlig information känna till att mannen upprätthåller kontakt med ett flertal personer som kan misstänkas ha kopplingar till terrorrelaterad verksamhet samt att han spridit våldsbejakande budskap med klar avsikt att påverka andra personer.

Det står också klart att det kan befaras att han kommer begå eller medverka till terrorbrott.

Stockholms tingsrätt gick på Säpos linje och har gått med på kravet.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som går på tingsrättens linje vars bedömning grundades på hemliga uppgifter från Säpo som han själv inte fått ta del av.

Detta utgör ett undantag från regeln om att material som åberopas i domstol ska göras tillgänglig för båda parter. Undantaget kan göras ifall ”synnerligen skäl” föreligger.