62-årige Eskil Erlandsson, landsbygdsminister i den tidigare Alliansregeringen och ett toppnamn inom Centerpartiet, får nu lämna sin riksdagsplats med omedelbar verkan. Detta efter anklagelser om upprepade fall av sexuella trakasserier mot flera riksdagskvinnor i Moderaterna.

Formellt kallas det Erlandsson hålls till ansvar för ”olämpligt uppträdande” och ska även innefatta andra händelser som dock inte preciseras närmare. Erlandsson lämnar riksdagen på uppmaning av Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson som i sin tur fått påtryckningar från Moderaterna om att vidta åtgärder.

Det framgår inte huruvida Erlandsson erkänt vad som lagts honom till last och han har själv inte kommenterat dem eller sin avgång. Två av de M-kvinnor som Erlandsson ska ha sextrakasserat är Cecilia Magnusson och Cecilie Tenfjord-Toftby.

Sextrakasserierna ska ha skett dels förra året och dels 2016. Rykten har florerat en längre tid om Erlandssons olämpliga förehavanden, men bekräftades först på torsdagen.