Regeringen vill inrätta en ny myndighet inom ramen för det psykologiska försvaret. Myndigheten ska bland annat arbeta med att motverka spridandet av desinformation och falska nyheter och stärka svenskarnas motståndskraft mot att låta sig påverkas av dylikt.

Det var i början av förra året som regeringen genom statsminister Stefan Löfven aviserade inrättandet av en myndighet av detta slag. I augusti togs ett formellt beslut och nu sjösätts en utredning i ärendet. Som utredare tillsätts förre Säpochefen Anders Danielsson som innan dess även var generaldirektör för Migrationsverket.

inrikesminister Mikael Damberg säger i en kommentar till den vänsterliberala nyhetsbyrån TT att Danielsson ”känns som ett klockrent val” och understryker behovet av insatser mot det han kallar ”desinformation och påverkanskampanjer”. Enigheten bland riksdagspartierna uppges vara stor kring behovet av en myndighet som hanterar dessa företeelser.

Specifikt pekas i förhandsinformationen endast Ryssland ut som en aktör att vara vaksam mot. Vad som i övrigt avses med falska nyheter, desinformation och påverkanskampanjer är oklart, men tidigare har bland annat personer och aktörer som sprider en negativ Sverigebild pekats ut, något som indikerar att även aktörer inom landet kan komma att bli föremål för den nya myndighetens verksamhet.

Sedan tidigare arbetar även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), under ledning av den hårt kritiserade Dan Eliasson, med liknande frågor. Inom ramen för det militära försvaret finns även ett så kallat psyopsförband med motsvarande uppgifter.

En del av MSB:s personal uppges kunna komma att flyttas över till den nya myndighet som nu inrättas. Utredningen ska presentera sitt slutbetänkande i maj nästa år och den nya myndigheten ska sedan vara igång någon gång under 2022.