Linda Karlström i Finland blev uthängd och skandaliserad i SVT:s program ”Vaccinkrigarna”, där hon beskrevs som en antisemit med en extrem världsbild. När Karlström inte fick någon rättvisa enligt svensk lagstiftning, vände hon sig till en advokat för hjälp att stämma svenska staten i enlighet med Europakonventionen. Karlström fick rätt men nu kräver mediernas branschorganisation Tidningsutgivarna (TU) att domen överklagas.

Samnytt har tidigare rapporterat om och kommenterat finlandssvenske Linda Karlström som i produktionen ”Vaccinkrigarna” av SVT:s journalister utsattes för skandalisering, bedrägeri och hemfridsbrott. Programmet handlar om personer som är kritiska till vaccinering.

Linda har, sedan hennes dotter allvarligt vaccinskadades, engagerat sig som vaccinskeptiker. I programmet ses hur Karlström utan sin vetskap blir smygfilmad med dold kamera i sitt eget hem i Finland när hon pratar med en SVT-reporter som ljuger och utger sig för att vara någon annan.

Linda ansåg sig ha utsatts för ett övergrepp av den svenska statstelevisionen och försökte få upprättelse genom de funktioner som finns för ändamålet. Där blev det emellertid inget gehör. Justitiekansler (JK) Marie Heidenborg – känd och kritiserad för att tilldela stora skadestånd till grovt kriminella såsom dömda våldtäktsmän – valde att inte inleda någon förundersökning. Inte heller Granskningsnämnden för radio och tv ville ta i frågan.

LÄS ÄVEN: Fälldes – och friades – för mord i frisörsalong – kan få sexsiffrigt skadestånd

Däremot fick Karlström rätt när hon och hennes advokat valde att driva frågan enskilt och utifrån att inslaget var en kränkning av hennes mänskliga rättigheter. SVT:s ägs av svenska staten och den har därmed ett ansvar för sin tv-kanal. Stockholms tingsrätt slog fast att svenska staten genom SVT kränkt Lindas mänskliga rättigheter så som de är formulerade i Europakonventionen.

LÄS MER: Linda Karlström om SVT:s övergrepp: ”Det kändes som att de våldtog mitt hem”
LÄS MER: Nej, SVT, det här är inte journalistik

Tingsrätten valde att tilldöma Karlström ett skadestånd på 100 000 kronor och underkände därmed också de tidigare gjorda bedömningarna att statstelevisionen skulle gå fri från klander.

Från mediernas sida är missnöjet med domen dock kompakt. Branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) går nu ut med ett pressmeddelande där de kräver att JK ska överklaga domen. Organisationens jurist Per Hultengård menar att domen undergräver förtroendet för det medieetiska systemet. Det är sedan tidigare kritiserat för politisering och missbruk och Samnytt valde därför nyligen att lämna det.

Domen är oroväckande då den uttryckligen säger att det svenska självreglerande medieetiska systemet är otillräckligt

Hultengård menar att de bedrägliga och integritetskränkande metoder som SVT använde mot Linda mycket väl kan vara motiverade och därför inte ska bli föremål för några juridiska repressalier. Journalister bör enligt TU:s jurist ha en särrättighet och ett fribrev att ägna sig det som i en lagskärpning för en tid sedan straffbelades som ”kränkande fotografering” med upp till två års fängelse i straffskalan.

Arbete med dold kamera kan i vissa fall, efter noga överväganden, vara den enda rimliga möjligheten att granska makthavare och blottlägga missförhållanden. Om detta ska hindras av staten så vore det ett betydande ingrepp i pressfriheten.

Det framgår dock inte genom Hultengårds argumentering på vilket sätt Linda kan uppfattas som en makthavare eller vilka missförhållanden det är som kan blottläggas genom att under falska förespegling tränga sig in och smygfilma henne i hennes hem. Inte heller framgår det hur det är ett ingrepp i pressfriheten att en statlig tv-kanal som lyder under public service-regler om opartiskhet hindras från att utifrån sina journalisters personliga åsikter hänga ut enskilda medborgare som extremister endast därför att de har en annan åsikt.

Det återstår ännu att se om JK, som tidigare nekade privatpersonen Linda hjälp, kommer att åtlyda den stora branschorganisationen och överklaga domen.