Efter att Statens fastighetsverk larmat om att man inte klarar sitt uppdrag med att förvalta historiska byggnader har nu regeringen och Sverigedemokraterna skjutit till mer pengar. På Statens fastighetsverk välkomnar man tillskottet.

Statens fastighetsverk förvaltar historiska byggnader, fornlämningar, gravfält, kyrkor, befästningar, slott och kungsgårdar runtom i landet. Sedan en längre tid har kostnaderna dock överstigit de statliga anslagen och i fjol övervägde man bland annat avyttring.

Samtidigt beslutades att lösningen för Kronobergs slottsruin blir att den stängs för allmänheten och så kallad ”passiv förvaltning”, alltså att låta den förfalla.

LÄS ÄVEN: Sveriges kulturarvschef Qaisar Mahmood: ”Jag har inte läst något om kulturarv”

Men nu skjuts alltså mer pengar till verksamheten och Statens fastighetsverk ska få 100 miljoner extra i anslag för 2024 och sedan ytterligare höjda anslag för 2025 och 2026.

– Vi ser att flera kulturarvsfastigheter förfaller långsamt, vilket är en tragik, säger Alexander Christiansson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, till statstelevisionen.

850 miljoner

Myndigheten har dock tidigare uppgett att man skulle behöva upp till 850 miljoner extra för att klara att ta hand om alla fastigheter, men Christiansson tror ändå att satsningen kommer att göra skillnad.

– Det förväntar jag mig att den kommer göra och det borde den göra.

– Sen hade vi väl önskat att man kunde gjort ännu mer, men vi måste prioritera. Kulturarvet har varit en viktig prioritering för Sverigedemokraterna och därför så ser vi att detta är en vinst.

Myndigheten jublar

På Statens fastighetsverk är man glada över tillskottet.

– Vi är glada över att regeringen verkar tagit intryck av vårt budgetunderlag och nu förstärker anslaget, säger Statens fastighetsverks (SFV) generaldirektör Ingrid Eiken. Det är välkommet för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om framför allt våra statliga byggnadsminnen.

– Det höjda anslaget kommer bland annat kunna användas till att genomföra insatser på Skoklosters slott, renovera ruiner i Visby eller rädda murverk på Varbergs fästning.

LÄS ÄVEN: Sveriges kulturarv vandaliserat på flera platser

– Statens fastighetsverk ska berätta statens historia. De flesta av våra fastigheter är viktiga och värdefulla för Sverige. Vi ska förvalta dem så att de finns kvar för kommande generationer. Det är alltså långt mycket mer än vanlig fastighetsförvaltning. Fastigheterna är en grundbult i vår gemensamma historia och framtid, avslutar Ingrid Eiken.

Ytterligare en sverigedemokrat som välkomnar beslutet är Mattias Karlsson:

LÄS ÄVEN: Arkeolog ska utreda varför delar av Sveriges kulturarv skrotas: ”Danskarna skakar på huvudet”