➤ Det blir inget lokalt tiggeriförbud i Vellinge – på måndagen meddelar länsstyrelsen att man upphäver beslutet.

Det var den 20 augusti skånska Vellinge kommun klubbade igenom en förändring i den lokala ordningsstadga som skulle innebära ett tiggeriförbud från årsskiftet.

– En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Vellinge kommun har inte i de handlingar som har skickats in kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne som fattade beslutet i dag.

Länsstyrelsen hänvisar till att kommunen i sitt beslutsunderlag redovisat ett mindre antal klagomål från kommuninvånare, där endast ett fåtal gäller insamlandet av pengar, och dessa handlar om upplevt obehag snarare än ordningsstörning. Klagomålen handlar i övrigt om exempelvis olovlig camping, vilket redan är reglerat i ordningsföreskrifterna.

– Vi konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas, säger Ola Melin.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

– Det är ju inte så att allt som står i de lokala ordningsföreskrifterna grundar sig på att det kommit in klagomål från invånare, men det har man särskilt efterfrågat i den här frågan. Då kan man ju börja fundera på andra punkter som man låter vara kvar. Jag tycker att man hanterar den här frågan lite ologiskt, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) till TT.