Socialminister Lena Hallengren pratade tidigare ofta om vikten av att utföra fler coronatester och hade satt 100 000 tester i veckan som mål, ett mål som slutligen övergavs. I Wuhan testades nio miljoner människor på tio dagar. Testerna i Wuhan visar att det går att utföra masstester på kort tid om viljan, handlingskraften och pengarna finns. 

Trots ökat antal utförda coronatester i Sverige ligger vi långt efter våra närmsta grannländer, uppger SVT Nyheter. Regeringen gjort en överenskommelse med regionerna med ambitionen att alla som upplever symtom ska få göra ett virustest, något som ännu inte har förverkligats. Endast Region Stockholm och Region Uppsala uppges erbjuda antikropptester till alla som vill att testa sig, visar statstelevisionens kartläggning. Resterande regioner har olika villkor för vilka som får testa sig.

I Wuhan, Kina, lyckades däremot myndigheterna testa hela nio miljoner människor på bara tio dagar, skriver ABC. Efter att ett första kluster av COVID-19-infektioner bekräftats, en månad efter att Wuhans lockdown upphört, infördes masstester bara fyra dagar senare. Syftet var att finna asymptomatiska bärare, det vill säga de som är infekterade men inte visar några yttre tecken på sjukdom. Planen var att testa stadens alla elva miljoner invånare.

På olika platser i staden placerades 231 teststationer. Utöver det besökte testpersonal arbetsplatser, äldreboenden och marknader för att komma i kontakt med de som inte själva tagit sig till teststationerna.

Grupptester ökade effektiviteten

För att öka hastigheten utfördes testerna i grupper om upp till tio personer. Man tog alltså prover från tio personer, analyserade dem gemensamt och om resultatet visade positivt testades alla tio individuellt. Om grupptestet var negativt fanns ingen anledning till individuell testning. På bara tio dagar lyckades hela nio miljoner människor testas.

– Det är i huvudsak en epidemiologisk undersökning för att fastställa den nuvarande situationen, säger Yang Zhanqiu, biträdande chef för patogenbiologiska avdelningen vid Wuhan universitet, till kinesiska Global Times.

LÄS ÄVEN: Tegnell: Sveriges fruktansvärda dödstal borde kunnat undvikas

Resultaten levererades till de som testats via appen WeChat, Kinas mest populära sociala media-plattform. Kampanjen fick en saftig prislapp, enligt uppgift till ABC, motsvarande cirka 1,3 miljarder svenska kronor men beskrivs som en succé.

Viktigt för att förhindra en andra våg

Marylouise McLaws, professor i infektionssjukdomar vid University New South Wales i Australien, och medlem av Världshälsoorganisationens rådgivande panel för COVID-19 , säger till ABC att det är en mycket viktig studie.

– Wuhan-studien är viktig eftersom de kommer att ha ett enorma mängder data från över nio miljoner människor. De kommer att kunna identifiera vilka som utvecklat antikroppar tidigt och kommer att kunna följa upp de som smittats, oavsett om de visar symtom eller ej, säger hon.

Chen Xi, biträdande professor vid Yale University’s School of Public Health, förklarar att kinesiska städer är tätare befolkade än de i väst, vilket han menar gör storskalig testning nödvändig. Kampanjen har varit viktig för att förhindra en andra våg i staden, säger han.

LÄS ÄVEN: Privat forskarinitiativ bakom ökningen av coronatesterna i Sverige

Masstesterna utfördes inte bara för att finna de smittade utan även för att lugna befolkningen i den hårt drabbade staden. Oron har varit stor och skolor och de flesta arbetsplatser var stängda under lång tid.

Smittan befinner sig på en platå i Sverige

I Sverige har i skrivande stund 5 304 personer avlidit i coronapandemin och 65 484 uppges vara smittade. Spridningen sägs fortfarande befinna sig på en platå och går inte ned i den takt man hoppats på.

– Vi ska börja arbeta mer aktivt igen för att hitta alla kontakter som en smittad person kan ha haft. Och ta ställning till vad man kan göra för att de inte ska bli sjuka och smitta andra. Vi får se var vi landar men det innebär också att vi kommer att testa betydligt fler, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i en intervju i DN strax innan han går på semester.

authorimage