BOSTÄDER Sommarens dvalaliknande tillstånd på bostadsmarknaden, övergår till en lugn och jämn marknad. Några få orosmoln finns dock vid horisonten. Enligt mäklare kommer marknaden att utvecklas svagt uppåt.

Bostadsmarknaden har vaknat till efter sommarens dvala. Efter tre visningshelger i augusti kan Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare på Södermalm i Stockholm, konstatera att utbudet är ganska normalt, enligt SvD. Spekulanterna känns lugna och trygga med hur marknaden är just nu. Samtidigt finns det faktorer som köpare och säljare måste vara medvetna om.

Under maj, juni och juli, har Sveriges villapriser enligt Svensk Mäklarstatistik ökat med två procent och priserna för bostadsrätter sjunkit med lika mycket. Det anses normalt med en viss avmattning på bostadsmarknaden under sommarmånaderna och samma utveckling sågs även 2016.

De senaste tolv månaderna har priserna ökat med nio procent på villor och sju procent på bostadsrätter.

Våga agera

Trots spekulationer om sjunkande bostadspriser, förslag på ett skärpt amorteringskrav och den allmänna oro som varit på bostadsmarknaden den senaste tiden, tror mäklaren Pia-Lotta Svensson att hösten blir lugn.

– Bostadsmarknaden blir nog ganska jämn och stabil i höst. Jag ser ingen kommande inbromsningseffekt av priserna, utan tror att marknaden kommer utvecklas svagt uppåt. Jag ser heller ingen minskning av utbudet.

Hon anser att köparna ska våga agera när de ser något attraktivt.

Lånelöfte

Till köparna ger hon även rådet att fråga runt hos flera olika banker om lånelöfte.

– Jag har märkt på sista tiden att spekulanterna upplever att bankerna ger väldigt olika lånelöften. Så det kan verkligen löna sig att fråga runt bland flera.

För den som planerar att sälja en bostad under hösten är Pia-Lotta Svenssons främsta råd att vara förberedd – för att minimera de ekonomiska riskerna. Det kan handla om att hela processen av köp och försäljning blir snabbare. På till exempel fyra veckor kan det inträffa mycket som kan innebära en ekonomisk risksituation. Goda förberedelser innebär mindre risker.

De unga kan drabbas

Finansinspektionen föreslår skärpt amorteringskrav som kan börja gälla 2018. Enligt förslaget ska hushåll som lånar mer än 4,5 gånger av sin bruttoinkomst amortera 1 procentenhet mer av sitt bolån varje år jämfört med i dag.

Förslaget gäller utöver redan befintliga amorteringsregler och är aktuellt för nya lån. Det är enligt Pia-Lotta Svensson ingen risk att priserna rusar som de gjorde 2016 när det nuvarande amorteringskravet beslutades. Dels är vi vana vid amorteringskrav och dels är oron inte lika stor nu.

Den grupp som kan drabbas av oro är de som är unga och de som ska in på bostadsmarknaden. Det handlar både om amorteringskrav och att vissa föreningar försvårat för föräldrar som vill köpa lägenheter till barnen.