Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning gällande en pojke under 18 år som misstänks för rekrytering avseende terroristbrott. Myndigheterna är förtegna om fallet.

Ärendet hanteras av Linköpings tingsrätt och omgärdas av sekretess.

– Jag säger ingenting angående ärendet. Allt kommer att kommuniceras via Säpo, säger Per Lindqvist, chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål, till SVT Nyheter Öst.

Inte heller den misstänktes advokat vill yttra sig.

– Jag vill inte yttra mig någonting om ärendet, säger advokat Lena Orrenius Edwall.

Den misstänkte ska tidigare ha varit föremål för tvångsmedel. Pojken ska dock inte vara frihetsberövad i dagsläget och man ska hålla förhör med honom snarast.

Förundersökningen avser brott enligt lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.