Trafikolyckor dödar nu fler än HIV, malaria och tuberkulos. 13 procent sker i låginkomstländer där 1 procent av fordonen finns. Den farligaste kontinenten är Afrika med 26,6 dödsfall per capita – säkraste är Europa med 9,3.

Rapporten från World Health Organization, WHO, slår fast att antalet är ”oacceptabelt höga” och ökar dessutom – år 2000 låg antalet på 1,15 miljoner.

Landet med det allra lägsta antalet döda i trafiken per capita är Storbritannien: 3,1.

Generellt löper barn och unga vuxna en större risk. I Europa är det framför allt förare och passagerare som riskerar dödas, medan det är fotgängare som är mest utsatta i Afrika. I Sydostasien är det däremot med motorcyklar flest förolyckas.

– Vägsäkerhet är en fråga som inte får tillnärmelsevis den uppmärksamhet den förtjänar, säger Michael Bloomberg, vd för Bloomberg Philanthropies och WHO:s globala ambassadör för icke-överförbara sjukdomar och skador.

Bättre lagstiftning har enligt rapporten en signifikant roll att spela då det gäller att motverka trafikolyckor. Globalt har dock bara fem länder lagar som når upp till Best Practice-standarden i samtliga fem kategorier: fortkörning, fyllekörning, användande av motorcykelhjälm, bilbälte och barnstolar.